Logo veteránweb

...místo pro všechny příznivce veteránů

Veteran web auto
Mapa okresů Přihlásit Registrovat


Registrační podmínky


Registrační podmínky pro firmy

1)Vymezení pojmů
Provozovatel - portál Veteranweb.cz
Uživatel - osoba, která používá portál Veteranweb.cz výhradně k nekomerčním účelům a při registraci potvrdí souhlas s Registračními podmínkami a Všeobecnými podmínkami pro vkládání komentářů a příspěvků.
Uživatelský profil – provozovatel, z údajů uvedených v registračním formuláři vypracuje uživateli Uživatelský profil a po dokončení registrace jej umístí v sekci Veteránisté.
Nick – jméno/přezdívka, pod kterou uživatel na portálu Veteranweb.cz vystupuje.
Avatar – objevuje se vždy a všude společně s vaším Nickem. Avatar by měl zobrazovat oblast vašeho zájmu. Vyberte si z nabízených předloh, nebo vložte svůj vlastní Avatar.

2) Podmínky registrace
Registrace není povinná, návštěvník může na portálu Veteranweb.cz shlédnou volně přístupné informace, avšak do některých sekcí nemá přístup.
Pokud má návštěvník zájem účastnit se aktivit na portálu Veteranweb.cz , je registrace povinná.
Údaje uvedené v registračním formuláři musí být pravdivé. Za aktualizaci a správnost údajů ručí uživatel.
Každý uživatel může mít na portálu Veteranweb.cz pouze jednu registraci. V případě zjištění duplicity si provozovatel vyhrazuje právo úplného zrušení všech duplicitních registrací.
Uživatel se zavazuje nevyužívat tento server ke komerčním účelům ve všech jeho sekcích.
Uživatel touto registrací souhlasí se zobrazením základních údajů v jeho profilu v sekci Veteránisté.
Avatar ani Nick nesmí mít reklamní charakter a nesmí mít podobu nenávistnou, rasistickou, zastrašující, sexuálně orientovanou či jinou, porušující zákony ČR i platné mezinárodní právo! Nesmí být propagovány jiné weby bez předchozího souhlasu provozovatele portálu Veteranweb.cz

3) Osobní údaje
Uživatel uděluje souhlas se zařazením svých osobních údajů do databáze provozovatele a souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů o platné ochraně osobních údajů.
Registrační údaje o uživateli mohou být v případě vyžádání předány orgánům činným v trestním řízení.
Provozovatel se zavazuje, že osobní údaje uživatelů nebudou předávány žádné třetí osobě ke komerčnímu využití.

4) Sankce
V případě zjištění zadání nepravdivých registračních údajů si provozovatel portálu vyhrazuje právo na okamžité zrušení Uživatelského profilu bez náhrady.
Provozovatel si vyhrazuje právo zásahu do Uživatelského profilu a ostatních dat vložených uživatelem (Fórum, Bazar, Fotogalerie, Poradna, Katalog, Akce a Články), jakož i právo na jejich odstranění, pokud porušují všeobecná pravidla pro vkládání komentářů a příspěvků, dobré mravy nebo zákony ČR i platné mezinárodní právo nebo se netýkají tématiky, která je obsahem tohoto webu.

5) Závěrečná ustanovení
Každý uživatel je povinen seznámit se s Registračními podmínkami a Všeobecnými pravidly pro vkládání příspěvků a řídit se jimi.
V případě jakéhokoli útoku na portál Veteranweb.cz provozovatel nenese odpovědnost za zneužití dat uložených na portálu.
Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv následky, které mohou uživateli vzniknout v důsledku používání tohoto portálu.
Provozovatel může uživateli na uvedenou emailovou adresu v registračním formuláři v případě potřeby zasílat zprávy, které mohou mít povahu obchodního sdělení.
Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto podmínek.

Všeobecná pravidla pro vkládání příspěvků

a) Forma - Dodržujte etiku!
Piště v českém jazyce a nepište vše velkými písmeny!
Dbejte na gramatickou čistotu!
Nepoužívejte piktogramy, smajlíky a jiné značky v nadměrném  množství!
Je zakázáno používat hanlivé, neslušné, vulgární, nebo urážlivé výrazy a jiné materiály!
V příspěvcích nesmí být použity nenávistné, rasistické, zastrašující, sexuálně orientované či jiné výrazy a materiály, které mohou porušovat zákony ČR i platné mezinárodní právo!
Je zakázáno diskutující urážet a jakkoli napadat a pomlouvat!

b) Téma
Nová témata podle možností vkládejte do správných sekcí!
Fórum není chat! Diskutujte k danému tématu a neodklánějte se od něj! Příspěvky mimo dané téma budou přesunuty nebo vymazány.
Je zakázáno zakládat témata nebo vkládat příspěvky nabádající k zaslání peněz k soukromým nebo charitativním účelům!
Nezakládejte témata za účelem tapetování, ze zištných úmyslů někoho poškodit (pověst apod.) nebo se snažit hromadně zakládat nesmyslná témata!
Používejte výstižné nadpisy témat! Buďte konkrétní a výstižní!
Např.: Žádáte-li o radu při renovaci stroje, uveďte do nadpisu jeho značku, nikoli slovo „poraďte“.

c) Propagace uživatele
Portál Veteranweb.cz není místo pro bezplatnou reklamu. Možnost zviditelnit se mají pouze registrované firmy. Registrační formulář a podmínky pro firmy naleznete zde.
Vaší dobrou reklamou bude váš hodnotný příspěvek do diskuse a váš Nick.
Příspěvky s komerčním podtextem v tématech od neregistrovaných firem budou odstraněny.

d) Autorská práva
Uživatel se zavazuje vkládat do svého profilu a ostatních sekcí portálu (Články, Bazar, Fotogalerie atd.) pouze fotografie a materiály, ke kterým vlastní autorská práva nebo na které se autorská práva již nevztahují.
Provozovatel nepřebírá za uživatele odpovědnost za porušování práv duševního vlastnictví ani jiných práv, které vzniknou třetí osobě.

e) Ochrana osobních údajů
Nezveřejňujte e-maily, adresy a telefonní čísla druhých osob!

f) Zodpovědnost
Provozovatel portálu Veteranweb.cz nezodpovídá za obsah příspěvků, umístěných v sekcích, taktéž nezodpovídá za porušování práv duševního vlastnictví ani jiných práv uživatele.
Administrátor a moderátoři si vyhrazují právo na nezbytnou cenzuru vstupů uživatelů.

g) Sankce
Veškeré prohřešky budou trestány dle úvahy moderátorů nebo administrátora, neexistuje žádný sazebník prohřešků na který se můžete odvolat, stejné prohřešky mohou být u různých uživatelů trestány jiným způsobem a mírou.
Administrátor si vyhrazuje právo smazat Uživatelský účet bez předchozího upozornění uživatele, jestliže k tomu má pádné důvody. Mezi tyto důvody patří především výskyt emailové či IP adresy v dostupných spam listech uvedených na internetu, mezi něž patří např. http://www.stopforumspam.com.
Administrátor a moderátoři mají právo odstranit, upravit, přesunout nebo ukončit jakékoli téma kdykoli zjistí, že odporuje Všeobecným podmínkám pro vkládání příspěvků.
Křivé obviňování administrátorů, moderátorů, návštěvníků, uživatelů i firem bude znamenat vyloučení z Fóra!

h) Závěrečná ustanovení
Každý uživatel je povinen seznámit se s Registračními podmínkami a Všeobecnými pravidly pro vkládání příspěvků a řídit se jimi.
V případě jakéhokoli útoku na portál Veteranweb.cz provozovatel nenese odpovědnost za zneužití dat uložených na portálu.
Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv následky, které mohou uživatelům vzniknout v důsledku používání tohoto portálu.
Šíření jakýchkoliv dat písemných i obrazových, nacházejících se na portálu je možné jen s předchozím písemným souhlasem provozovatele.
Je zakázáno spamování reklamními nabídkami pomocí PM (osobní zpráva). Veškeré zprávy jsou archivovány pro případnou kontrolu.
Provozovatel může bez předchozího souhlasu uživatele pro své účely použít materiály (texty, fotografie, …), které uživatel vložil na portál Veteraanweb.cz. Vždy bude u těchto materiálů uvedeno jméno autora (nick).
Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto podmínek.

Dne 1.11.2013

Pískování veteránů  Český Brod

Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s využíváním vašeho souboru cookie.

Rozumím