Logo veteránweb

...místo pro všechny příznivce veteránů

Veteran web auto
Mapa okresů Přihlásit Registrovat


Registrační podmínky pro firmy

1)Vymezení pojmů
Provozovatel - portál Veteranweb.cz
Firma – fyzická či právnická osoba,občanské sdružení (od 1.1.2014 zapsaný spolek), nezisková nebo příspěvková organizace, jejíž oblast činnost souvisí s veteránskou tématikou + restaurační a ubytovací zařízení, která používá portál Veteranweb.cz ke komerčním účelům a při registraci potvrdí souhlas s Registračními podmínkami a Všeobecnými podmínkami pro vkládání příspěvků.
Firemní list – provozovatel, z údajů uvedených v registračním formuláři vypracuje firmě Firemní list a po dokončení registrace jej umístí v sekci Firmy.
Nick – jméno/přezdívka pod kterou firma na Fóru a v některých dalších sekcích vystupuje. Je vhodné, aby Nick vystihoval obor činnosti firmy. Např. Firma Axit Vomáčka s.r.o. zabývající se klempířinou může použít „Klempíř Vomáčka“. Nick nesmí mít podobu nenávistnou, rasistickou, zastrašující, sexuálně orientovanou či jinou, porušující zákony ČR i platné mezinárodní právo! Nesmí být propagovány jiné weby bez předchozího souhlasu provozovatele portálu Veteranweb.cz
Logo firmy – objevuje se vždy a všude, kde se zobrazí vaše firma. Použijte funkční firemní logo. Pokud takové firma nemá, je vhodné vybrat obrázek, který firmu vystihuje, případně můžete využít připravenou předlohu.

2)Podmínky registrace
1) vyplnění registračního formuláře
2) po odeslání vyplněného registračního formuláře se vám automaticky vytvoří firemní list
3) do dvou pracovních dnů vám zašleme proforma fakturu viz. ceník (neplatí pro kluby, spolky a muzea ty jsou automaticky do dvou dnů registrovány zdarma na dobu neurčitou) po jejímž zaplacení vámi vytvořený firemní list uveřejníme, vy obdržíte platný daňový doklad a můžete plně využívat všech služeb našeho portálu
Pokud má firma zájem na využívání služeb nabízených provozovatelem, je registrace povinná.
Údaje uvedené v registračním formuláři musí být pravdivé. Za aktualizaci a správnost firemních údajů ručí firma.
Každá firma může mít na portálu Veteranweb.cz pouze jednu registraci. V případě zjištění duplicity si provozovatel vyhrazuje právo úplného zrušení všech duplicitních registrací.
Firma má po zaregistrování a po zaplacení vystavené faktury (neplatí pro kluby, spolky a muzea ty jsou automaticky do dvou dnů registrovány zdarma na dobu neurčitou) možnost využívat tento portál ke komerčním účelům v rozsahu dle provedené objednávky.
Registrací firma souhlasí se zpracováním poskytnutých údajů a uděluje souhlas s jejich zařazením do databáze provozovatele k internímu využití.

3) Sankce
V případě zjištění zadání nepravdivých registračních údajů si provozovatel portálu Veteranweb.cz vyhrazuje právo na okamžité zrušení Firemního listu bez náhrady.
Provozovatel si vyhrazuje právo zásahu do Firemního listu a ostatních dat vložených firmou (Fórum, Bazar, Fotogalerie, Poradna, Katalog, Akce a Články), jakož i právo na jejich odstranění, pokud porušují všeobecná pravidla pro vkládání příspěvků, dobré mravy nebo zákony ČR i platné mezinárodní právo nebo se netýkají tématiky, která je obsahem tohoto webu.

4) Závěrečná ustanovení
Každá firma je povinna seznámit se s Registračními podmínkami a Všeobecnými pravidly pro vkládání příspěvků a řídit se jimi.
V případě jakéhokoli útoku na portál Veteranweb.cz provozovatel nenese odpovědnost za zneužití dat uložených na portálu.
Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv následky, které mohou firmě vzniknout v důsledku používání tohoto portálu.
Provozovatel může firmě na uvedenou emailovou adresu v registračním formuláři v případě potřeby zasílat zprávy, které mohou mít povahu obchodního sdělení.
Registrační údaje o firmě mohou být v případě vyžádání předány orgánům činným v trestním řízení.
Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto podmínek.

Všeobecná pravidla pro vkládání příspěvků

a) Forma - Dodržujte etiku!
Piště v českém jazyce a nepište vše velkými písmeny!
Dbejte na gramatickou čistotu!
Nepoužívejte piktogramy, smajlíky a jiné značky v nadměrném  množství!
Je zakázáno používat hanlivé, neslušné, vulgární, nebo urážlivé výrazy a jiné materiály!
V příspěvcích nesmí být použity nenávistné, rasistické, zastrašující, sexuálně orientované či jiné výrazy a materiály, které mohou porušovat zákony ČR i platné mezinárodní právo!
Je zakázáno diskutující urážet a jakkoli napadat a pomlouvat!

b) Téma
Nová témata podle možností vkládejte do správných sekcí!
Fórum není chat! Diskutujte k danému tématu a neodklánějte se od něj! Příspěvky mimo dané téma budou přesunuty nebo vymazány.
Je zakázáno zakládat témata nebo vkládat příspěvky nabádající k zaslání peněz k soukromým nebo charitativním účelům!
Nezakládejte témata za účelem tapetování, ze zištných úmyslů někoho poškodit (pověst apod.) nebo se snažit hromadně zakládat nesmyslná témata!
Používejte výstižné nadpisy témat! Buďte konkrétní a výstižní!

c) Propagace firmy
Pasivní propagace: Registrované firmy mají firemní list uvedený v sekci Firmy
Aktivní propagace: Nick a Logo z firemní listu se bude zobrazovat u všech příspěvků vložených firmou s možností přesměrování na její firemní list. Tímto je zaručená aktivní reklama a propagace firmy v sekcích: Fórum, Bazar, Fotogalerie, Poradna, Katalog, Akce a Články. Dobrou reklamou firmy bude hodnotný příspěvek do diskuse a Nick.
Pouze registrované firmy mají možnost zviditelnit se v diskusích na Fóru nejen svými odbornými příspěvky, ale i doporučením svých služeb, poskytnutí konzultací atd. Příspěvky s komerčním podtextem v tématech od neregistrovaných firem budou odstraněny.
d) Autorská práva
Firma se zavazuje vkládat do svého firemní listu a ostatních sekcí portálu (Články, Bazar, Fotogalerie, atd.) pouze fotografie a materiály, ke kterým vlastní autorská práva nebo na které se autorská práva již nevztahují.
Provozovatel nepřebírá za firmu odpovědnost za porušování práv duševního vlastnictví ani jiných práv, které vzniknou třetí osobě.

e) Ochrana osobních údajů
Nezveřejňujte e-maily, adresy a telefonní čísla druhých osob!

f) Zodpovědnost
Provozovatel portálu Veteranweb.cz nenese odpovědnost za výroky, údaje, fotografie a jiné materiály poskytnuté samotnými firmami.
Provozovatel nezodpovídá za správnost článků, inzerátů a akcí podávaných firmami v příslušných sekcích.
Administrátor a moderátoři si vyhrazují právo na nezbytnou cenzuru vstupů uživatelů.

g) Sankce
Veškeré prohřešky budou trestány dle úvahy moderátorů nebo administrátora, neexistuje žádný sazebník prohřešků na který se můžete odvolat, stejné prohřešky mohou být u různých firem trestány jiným způsobem a mírou.
Administrátor si vyhrazuje právo omezit či zcela zamezit firmě aktivní účast v sekcích bez předchozího upozornění, jestliže k tomu má pádné důvody. Mezi tyto důvody patří především výskyt emailové či IP adresy v dostupných spam listech uvedených na internetu, mezi něž patří např. http://www.stopforumspam.com.
Administrátor a moderátoři mají právo odstranit, upravit, přesunout nebo ukončit jakékoliv téma kdykoliv zjistí, že odporuje Všeobecným podmínkám pro vkládání příspěvků.
Křivé obviňování administrátorů, moderátorů, návštěvníků, uživatelů i firem bude znamenat vyloučení z Fóra!

h) Závěrečná ustanovení
Každá firma je povinna seznámit se s Registračními podmínkami a Všeobecnými pravidly pro vkládání příspěvků a řídit se jimi.
V případě jakéhokoli útoku na portál Veteranweb.cz provozovatel nenese odpovědnost za zneužití dat uložených na portálu.
Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv následky, které mohou firmám vzniknout v důsledku používání tohoto portálu.
Šíření jakýchkoliv dat písemných i obrazových, nacházejících se na portálu je možné jen s předchozím písemným souhlasem provozovatele.
Je zakázáno spamování reklamními nabídkami pomocí PM (osobní zpráva). Veškeré zprávy jsou archivovány pro případnou kontrolu.
Provozovatel může bez předchozího souhlasu firmy pro své účely použít materiály (texty, fotografie, …), které firma vložila na portál Veteranweb.cz. Vždy bude u těchto materiálů uvedeno jméno autora (nick).
Provozovatel si vyhrazuje právo na případnou změnu a doplnění těchto podmínek.

Dne 1.11.2013

Pískování veteránů  Český Brod

Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s využíváním vašeho souboru cookie.

Rozumím