Logo veteránweb

...místo pro všechny příznivce veteránů

Veteran web auto
Mapa okresů Přihlásit Registrovat


Veterán a ekopoplatek

Tento článek popisuje jak oprostit Vašeho veterána od ekopoplatku a co je k provedení veteránské testace potřeba.

Odpuštění ekopoplatku u veteránů

 Dne 10. 5. 2012 vstoupila v platnost prováděcí vyhláška č. 144/2012 Sb., která konečně stanovila postup, jak oprostit historické vozidlo tzv. ekodaně, kterou je nutno uhradit podle zákona č. 297/2009 Sb. o odpadech na podporu sběru a využití autovraků.

 Jak postupovat:

Lze testovat automobil, které je v mezi převodu, v depozitu, je dovezen ze zahraničí nebo se jedná o standardní prodej – musí se jednat vozidlo staré 30 let a starší (pro letošní rok do roku výroby 1984), které splňuje specifikaci historického vozidla (musí se jednat o hodnotné vozidlo v dobrém technickém stavu). Nejedná se ani o klubovou testaci (na bílých značkách), ani o krajskou testaci (na zelených veteránských značkách – jde o třetí institut, tzv. ekotestaci.

Pověřené testační komise více méně kopírují krajské testační komise, stanoven je jednotný poplatek ve výši 3 000,- Kč. Jinak je postup stejný, jako u krajské testace – musíte kontaktovat dotyčnou komisi (kontakt na ni sdělí příslušný dopravní odbor evidence silničních vozidel na MěÚ nebo kraji), vyplnit testační protokol, připravit si 6 párů fotografií vozidla podle specifikace krajské testace, kopii celého technického průkazu a protokolu z poslední STK a posléze v dojednaném termínu se dostavit s vozidlem na místo dohodnuté testační komisí.

Testační komise Vám vystaví řádné protokoly a podepíše je, opatří razítkem pověřené testační komise a poznámkou, že platí pouze pro odpuštění ekologického poplatku. Znovu opakujeme, že toto provádí pověřená komise na ekodaň. S tímto protokolem musí majitel historického vozidla zajet na registrační místo historických vozidel na krajský úřad. Tedy tam, kde se vydávají zelené veteránské značky. Pracovník krajského úřadu na základě protokolu vydá speciální osvědčení.

Teprve s tímto osvědčením (vydává se zdarma) se můžete vydat na příslušné registrační místo v kraji, tam kam podle místa bydliště spadáte a pracovník registračního místa už vaše vozidlo přepíše bez poplatku. Pokud se někomu z vás stalo, že registrační místo převzalo protokol a ekopoplatek odpustilo bez toho, že by bylo dodáno osvědčení z krajského úřadu, je to chyba.

Do evidenčních záznamů a také do vašeho technického průkazu je následně doplněna formulace „Osvobozeno od ekopoplatku dle zákona 297/2009 Sb. § 37e, odst. 3.“ Díky tomuto záznamu je vaše vozidlo trvale zproštěno placení ekopoplatku i při dalších převodech.

 

Základní informace o odpovídajícím stavu a historické původnosti vozidla:

Viz vyhláška č. 355/2006 Sb.

1) v každém případě původní typ motoru a převodovky, dodávaný v tomtéž období výrobcem
2) původní typ a rozměr ráfků dodávaných výrobcem, popřípadě typ ráfků z 
    volitelného vybavení, které bylo  výrobcem nabízeno nebo prodáváno v období 
    normální životnosti vozidla (viz. kodex FIVA), původní nebo dobové poklice. Použití 
    jiných kol je třeba doložit dobovým materiálem (prospekt, časopis, katalog 
   doplňků apod.)
3) velmi dobrý technický stav a celkovou bezchybnou funkčnost
4) karoserii bez koroze 
5) jednotný celistvý lak (bez neodborně zastříkávaných míst, většího počtu oděrek a 
    jiného poškození; trochu jiná situace je u původního laku, který ještě nebyl nikdy 
    přestříkáván – v zájmu zachování originality je možná větší benevolence v 
    posuzování oprav) 
   6) slušné povrchy chromovaných a hliníkových součástí 
7) všechny znaky a emblémy odpovídající danému modelu a roku
8) absenci jakýchkoliv nedobových doplňků (plastové nebo gumové ochranné lišty, 
    různé nápisy či „vylepšení“, nedobová audio technika aj.) 
9) celkovou čistotu karoserie, podvozku a motoru (letité nánosy mastnot ani čerstvé 
    úniky olejů nebudou akceptovány)
10) interiér bez výrazného poškození (není přípustné roztržené či neodborně spravené 
    čalounění, nekompletnost interiéru nebo náhrada jeho součástí moderními prvky)
 

 

Definice historického vozidla podle FIVA:

FIVA definuje historické vozidlo jako mechanicky poháněné silniční vozidlo, které:

A – je minimálně 30 let staré

B – je uchováváno a udržováno v historicky věrném stavu

C – není užíváno ke každodenní přepravě

D – je z těchto důvodů součástí našeho technického a kulturního dědictví

Věkové kritérium je podmínka nutná, nikoliv však postačující.

K zařazení mezi historická vozidla musí být splněny všechna čtyři výše uvedená

kritéria.

Zdroj informací: Old Fiat ClubVložil: fa. Old Fiat Club Frýdek Místek

Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s využíváním vašeho souboru cookie.

Rozumím