Logo veteránweb

...místo pro všechny příznivce veteránů

Veteran web auto
Mapa okresů Přihlásit Registrovat


Úprava motocyklů pro soutěže 2. část ČZ 125 a ČZ 175

2. část článku o úpravách sériových motocyklů ČZ 125 a ČZ 175 na závody.

Zapalování: Abychom si zajistili větší spolehlivost a zkrátili čas při výměně zapalovací cívky během soutěže, připevníme v blízkosti původní zapalovací cívky ještě jednu náhradní cívku. K cívce připevníme rovněž náhradní svíčkový kabel s koncovkou. (Náhradní a původní cívka je zapojena podle schéma č. 10.)

Obr. 10. Schéma elektrického zapalování as náhradní cívkou.

Přepínač, uzavřeného provedení připevníme na vhodné místo. Místo přepínače možno použít dvou zřídek a jednoho banánku. V případě poruchy cívky pak zapojíme pouze přepínačem cívku náhradní a připojíme její kabel ke svíčce. Rovněž připevníme v blízkosti původního kondenzátoru i náhradní, který ovšem zapojujeme až po odpojení vadného kondenzátoru. Je také možno původní kondenzátor přemístit a zapojit přímo na původní cívku, rovněž tak i kondenzátor náhradní (viz schéma č. 11). Tato úprava vyžaduje dvoupólového přepínače. Tímto uspořádáním dosáhneme dvou samostatných zapalovacích okruhů se společným přerušovačem.

Obr. 11. Schéma elektrického zapalování dvoukruhového.

Svíčky: Tepelná hodnota vhodných svíček je v rozpětí 240 - 320. Přesná hodnota je závislá na obdobných podmínkách jako u seřízení karburátorů. Vhodné druhy jsou: Pal 240/14, lépe S14 - 13.

Velikost předpalu seřizujeme na hodnotu 2,8 - 3,6 mm před horní úvratí pístu, vzdálenost kontaktů na hodnotu 0,4 - 0,5 milimetru.

Často kontrolujeme stav kontaktů přerušovače, kladívka, komutátoru s uhlíky, akumulátoru a ostatního elektrického příslušenství a udržujeme je v nejlepší pořádku.

Výkonové parametry motorů: Takto upravené motory dosahují podle pečlivosti jednotlivých úprav až maximálních redukovaných výkonů

 

N = 13,3 k/5250 ot/min ČZ 175

N = 8,7 k/5500 ot/min ČZ 125

a kroutících momentů

Mk = 1,8 kgm/4500 ot/min ČZ 175

Mk = 1,15 kgm/4500 ot/min ČZ 125

 

Průběhy obou hodnot jsou příznivé v celém otáčkovém rozsahu především tím, že nemají v žádném otáčkovém intervalu tzv. "díru". Maxima nejsou přesazena příliš do vysokých otáček a maxima N a Mk nespadají do týchž otáček.

 

ÚPRAVY CHASSIS MOTOCYKLU

 

Výměna pneumatik:

 

Původní pneumatiky s jemným vzorkem nahradíme pneumatikami s hrubým, terénním vzorkem. Velmi výhodné vlastnosti prokázal v tomto směru vzor Barum S9. Zadní

pneumatiku - rozměr 3,00 x 16 pro ČZ 125 a 3,25 x 16 pro ČZ 175 volíme s nejhrubším vzorkem, přední 2,75 x 16 pro ČZ 125 a 3,00 x 16 pro ČZ 175 se vzorkem středně hrubým.

Motocykl získá na jízdních vlastnostech v terénu, nahradíme-li celé přední kolo kolem rozměrů 19" s pneumatikou 2,75 x 19 pro ČZ 125 a 3,00 x 19 pro ČZ 175. Musíme ovšem použít i nového předního blatníku.

 

Výměna předního blatníku:

 

I při použití předního kola 16" nahradíme původní přední hluboký blatník blatníkem mělkým. Získáme tím snížení hmoty přední vidlice, snížení nebezpečí zanášení blatníku blátem a zlepšení chlazení válce motoru.

 

Výfukové potrubí a tlumič výfuku:

 

Rozměry výfukového potrubí, včetně jeho délky, zůstanou původní. Na vlastním tlumiči uděláme dvě změny: Zkrátíme vyjímatelnou vložku o 65 mm (obr. 12) a upravíme zajištěné polohy vložky (obr. 13).

Obr. 13. Sestava tlumiče výfuku.

 

Ostatní příslušenství chassis:

 

Rychloměr a hodinky: Podle možností nahradíme původní rychloměr rychloměrem s denním počítadlem ujetých kilometrů, s možností vynulování ujetých hodnot. Na horní masku světlometu pod rychloměr připevníme gumovým pružným záchytem přesné palubní hodinky.

Otočná rukojeť plynu: Doporučujeme použít speciální otočnou rukojeť plynu, takzvaný "rychlopal".

Bombička se stlačeným vzduchem: Podle její velikosti si zhotovíme odpovídající držáky a připevníme bombičku na vhodném místě rámu. Nejmenší druh bombičky možno umístit do prostoru pod sedlem. Je výhodné naplnit bombičku kysličníkem uhličitým, který současně slouží k účinnému hašení.

Náhradní lanovody: Náhradní lanovody spojky, plynu, přední a zadní brzdy připevníme izolační páskou přímo na původní lanovody.

Houkačka: V případě, že použijeme většího předního kola, odmontujeme elektrickou houkačku a na řídítka připevníme ruční houkačku s balónkem.

 

Hřídele kol: K hlavám hřídelů zadního a předního kola přivaříme kolíky pro snadnější domtáž kola.

Číslové tabulky: Na zadní stěnu přední číslové tabulky připevníme páskové železo, jehož oba konce ohneme do pravého úhlu. Světlost ohnutých konců udává šířka světlometu. Konce připevníme dvěma šrouby a pojistnými kolíčky na boční stěny světlometu.

Postranní číslové tabulky připevníme buď celé ke dvířkům postranním schránek, nebo zhotovíme z plechu pouze jejich zadní části. Spolu s dvířky se tak vytvoří vhodná plocha pro namalování postranních číslových tabulek (obr. 14).

Speciální klíče: Kromě sady normálních klíčů pro běžné použití doporučujeme několik nejčastěji používaných klíčů ve speciálním provedení. Jde především o klíče pro výměnu svíčky, montáž kol a napínání řetězu. Zhotovíme je přivařením svou šestihranných trubek na jeden konec montovací páky.

 

SILNIČNÍ PARAMETRY MOTOCYKU

 

Motocyklu, upravené podle popisu, dosahují po správném zajetí a podle pečlivosti práce na jednotlivých úpravách, s terénními pneumatikami tyto maximálních

 

Obr. 12. Vložka tlumiče výfuku.

rychlosti: ČZ 125 92 km/h, ČZ 175 103 km/h. Se silničními pneumatikami se maximální rychlost dále zvýší o cca 4%. Akcelerace (určena průměrnou rychlostí na úseku 200m s pevným startem) - ČZ 125 49km/h ČZ 175 54 km/h. Stoupavosti jsou - ČZ 125 40% ČZ 175 47%.

 

ZAJÍŽDĚNÍ MOTOCYKLU

 

Způsob zajíždění má značný vliv na dosažení konečného výsledku. Nesprávné zajíždění může zkazit radost z vykonané přípravy a možného úspěchu. Doporučujeme proto věnovat zajíždění co největší pečlivost a dodržovat hlavní zásady správného zajíždění:

Zajíždět se má se "záběhovým" seřízením karburátoru, které dává bohatší směs, tj. s větší hlavní tryskou o 5-10 jednotek, jehlou povytaženou o 1-2 zářezy a více zašroubovaným šroubkem volnoběhu o 1/4 až polovinu otáčky proti normálnímu seřízení. Jezdit pouze s částečně otevřeným šoupátkem karburátoru (maximálně na 2/3 - 3/4). Zásadně nepoužívat plného plynu při "dotahování" kopců a včas přeřadit na nižší převodový stupeň. Zbytečně nepřetáčet motor, přestože přetočení při malém plynu není tak škodlivé jako plné zatížení i při nižších otáčkách. Používat směs v poměru 1:12 - 1:15. Nepoužívat samomísících olejů. Kontrolovat hladinu oleje ve skříni a poprvé vyměnit olej ve skříni při 500 km, podruhé při 1500 km.

Normálně je motocykl zajet po ujetí 2000-2500 km. V poslední etapě zajíždění můžeme již krátkodobě využít plného plynu. Zajíždíme-li motocykl na prašné vozovce, snížíme počet kilometrů o 500-750 km. Po zajetí změníme záběhové seřízení karburátoru na normální a zkontolujeme množství karbonu, usazeného v hlavě válce, na dnu pístu a ve výfukovém kanálu a potrubí. V případě potřeby uděláme dekarbonizaci. Velkou pozornost věnujeme vyčištění tlumiče výfuku - jmenovitě jeho vložky. Tlumič výfuku často čistíme i v dalším provozu, protože jeho zanesení značně snižuje výkon motoru a citelně zvyšuje provozní teplotu válce.

 

POSTUP PŘI SEŘIZOVÁNÍ MOTORU

 

Seberozsáhlejší a sebedůslednější přípravy motocyklu jsou jen polovičním výsledkem, nebyl-li motor správně seřízen. Správné seřízení motoru je velmi důležité a znamená poslední fázi prací. Správným seřízením můžeme dosáhnout vlastností a parametrů, které odpovídají teoretickým předpokladům upraveného motoru; naopak, nehodné seřízení může motoru značně uškodit. Seřízení rovněž podstatně ovlivňuje poruchovost a životnost stroje. Dále platí všeobecné pravidlo, že čím je motor výkonnější, tím je seřízení citlivější a choulostivější.

Proto věnujeme správnému seřízení vždy největší péči a pozornost. Jelikož popsané úpravy i vlastní seřízení motoru si budou dělat zájemci, kteří mají aspoň základní odborné znalosti a zkušenosti, uvedeme pouze stručné a podstatné body postupu při správném seřizování.

Motor seřizujeme vždy až po dostatečném zajetí. K seřizování si vybereme dostatečně dlouhý rovinný úsek trati s malým provozem. Před zahájením prací si opatříme sadu hlavních trysek s jemným odstupněním a několik svíček různých tepelných hodnot. Chceme-li se věci věnovat co nejdůsledněji, rozšíříme přípravu o několik jehel s různou kuželovitostí a několik trysek pro chod naprázdno.

Nejdříve zkontrolujeme správnou funkci všech podstatných dílů motocyklu, motoru a jeho příslušenství, počínaje průtočností palivového kohoutu, ověřením funkce plovákové komory a konče zjištěním, že tlumič výfuku není zanesen.

Nastavíme a zkontrolujeme správné hodnoty předpalu, odtrhnu a ověříme funkci elektrického zapalování.

U dvoudobých motorů nám půjde pouze o seřízení dvou prvků: karburátoru a svíčky. Správná velikost byla již dříve u popisovaných motorů stanovena rozsáhlými brzdovými a silničními zkouškami. Optimální hodnota předpalu se pohybuje při popsaném rozsahu úprav v mezích 2,8 až 3,3 mm.

Při seřizování je nutno si uvědomit, že změna seřízení karburátoru vyžaduje i změnu tepelné hodnoty svíčky a opačně. Dále je nutno dodržovat zásadu: vycházíme z bohatého seřízení směrem k ochuzování tak, abychom zabránili zadření pístu.

Podle těchto zásad postupujeme při seřizování takto:

Namontujeme novou svíčku o vyšší tepelné hodnotě. Svíčka PAL S 14 - 13 je postačující. Nejdříve seřídíme karburátor. Začneme s největšími tryskami - u ČZ 125 s tryskou 110 - 115, u ČZ 175 se 120 - 125. Je-li motor dostatečně ohřátý a nevytočí-li se ani III. převod do nejvyšších otáček, případně "tarokuje-li" při nejvyšších otáčkách se zařazenými středními převodovými stupn, je seřízení příliš bohaté a je nutno použít menší trysky. Při výměně trysek používáme mírné odstupňování. V dalším již musíme použít jemnějšího způsobu hodnocení. je to posuzování podle podle stavu svíčky a podle dosažení maximální rychlosti.

Způsob hodnocení podle svíčky je všeobecně známý. Po projetí dostatečně dlouhého úseku na plný plyn (1-2 km) se motocykl co nejrychleji zastaví se zahnutým motorem. Podle stavu elektrovod, izolátoru a konce závitového těla svíčky se dá poměrně spolehlivě (při vyhovující tepelné hodnotě svíčky) posoudit seřízení karburátoru. Bohaté seřízení se projevuje "začazením" - nánosem karbonu na elektrodách, izolátoru i závitovém tělese. Chudé seřízení zanechává vypálené kontakty, případně až s kapičkami roztaveného kovu, bílý, vypálený izolátor a světlý, vypálený konec závitu. Správné seřízení se projevuje suchými, nevypálenými elektrodami, kávově hnědým zabarvením izolátoru

 

Obr. 14. Úprava dvířek skříňky pro upevnění číslové tabulky.

 

a suchým, nezačazeným , do tmavěšeda zbarveným konce závitového tělesa.

Při posuzování podle dosažené maximální rychlosti se nejdříve při zmenšování hlavní trysky (vyšlo-li z bohatého stavu) maximální rychlost zvyšuje, dosáhne svého maxima a potom se opět snižuje. Nejsprávnější je ta hodnota, která odpovídá o něco bohatšímu seřízení, než s jakým se dosáhlo nejvyšší hodnoty. Uvedenými způsoby stanovíme správnou hodnotu hlavní trysky, která je rozhodující pro poměry motoru při plném plynu.

Další práce budou zaměřeny k dosažení správného seřízení karburátoru v oblasti částečného zatížení motoru. Je to režim při zcela zavřeném, nebo částečně zdviženém šoupátku karburátoru. Nesprávné seřízení se v krajních mezích buď takovým obohacením, že v této oblasti motor "tarokuje", či dokonce se "uleje", takže se jen stěží vzpamatovává při následujícím přidání plynu, nebo takovým sledujícím přidáním plynu, nebo takovým ochuzením, že jedeme-li po delší dobu na plný plyn a náhle jej přivřeme nebo zavřeme, motor se zadře. U motorů s většími karburátory se většinou vyskytuje prvý případ.

Jemnějším měřítkem je sledování velikosti přivření plynu od výchozí hodnoty plného otevřeni do okamžiku, kdy začne motor "tarokovat". Čím je to přivření menší, tím je stření oblast bohatší. Při nejchudším seřízení "tarokování" nenastane vůbec.

Podle zjištěných projevů a poznatků změníme především polohu jehly. Chceme-li seřízení ochudit, upevníme jehlu na vyšším zářezu, nebo opačně. Bude-li tento zásah málo účinný, použijeme jehly s odlišnou kuželovitostí. Upraveným motorům většinou vyhovuje větší kuželovitost.

Konečně při nejmenších otevřeních šoupátka ovlivňuje poměr karburátorů nejvíce tryska a šroubek pro chod naprázdno. Jeho přitahováním se u karburátorů JR směs obohacuje. Podle toho je patrné, v kterých režimech á hlavní vliv na seřízení. Šroubek pro chod naprázdno je rovněž základním prvkem při regulaci správného přechodu.

Uvedenými třemi prvky se budeme snažit dosahovat správné funkce karburátoru při částečném zatížení co o správného směšovacího poměru, i co do nastavení správných přechodů bez výskytu "děr". Nedostavuje-li se požadovaný výsledek, je možno průběh ještě poopravit změnou sklonu seříznutím šoupátka, případně změnou výšky hladiny v plovákové komoře. Za provozu sledujeme vnitřní prostor tlumiče výfuku s vložkou. Jeho stav je

 

 

rovněž dosti přesným ukazatelem správnosti seřízení celého motoru. Vnitřní prostor tlumiče výfuku i v jeho nejzazší části má být zcela suchý.

Další neméně důležitou prací je stanovení správné tepelné a úsadové hodnoty svíčky, která by požadavkům motoru plně vyhověla. Způsob i měřítko posuzování je shodné s již popsaným způsobem při seřizování karburátor. Nutno pouze doplnit, že shledáme-li při správném seřízení karburátoru na svíčce příznaky bohaté směsi, nahradíme ji svíčkou teplejší, tj. s nižší tepelnou hodnotou, nebo opačně.

Správná svíčka je citlivým indikátorem seřízení motoru. sledujeme proto i v provozu její stav a podle tj. usuzujeme na případné příčiny změn, nebo upravujeme seřízení.

V záběru bychom chtěli poukázat na řadu věcí, které ovlivňují správné seřízení motoru. Největší vliv mají: druh benzínu, barometrický tlak, teplota ovzduší a jeho vlhkost. U benzínu je to jeho specifická váha a složení. Vyšší specifická váha vyžaduje obohacení, stejně jako případné zastoupení benzolu nebo lihu ve složení palivové směsi. Obdobný vliv, ale v menší míře, maji i ethylisovaná paliva. vyšší hodnota barometrického tlaku a nižší teplota ovzduší vyžadují rovněž bohatší seřízení. Vliv vlhkosti ovzduší na optimální seřízení není lineární a i v užším rozmezí je mnohem složitější.

I s těmito okolnostmi je nutno v některých případech počítat. Charakteristické jsou v tomto směru horské oblasti, kde se při provozu barometrický tlak mění.

 

Inž. Gracián KADLEC

Zdroj: Svět motorů 26/1961Vložil: Redakce

Pískování veteránů  Český Brod

Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s využíváním vašeho souboru cookie.

Rozumím