Logo veteránweb

...místo pro všechny příznivce veteránů

Veteran web auto
Mapa okresů Přihlásit Registrovat


Údržba, opravy a seřizování vozů Hillman 4. část Hillman

Jak na opravy a údržbu vozů Hillman radil Dr. Dobroslav Frýdek a kolektiv členů zájmového kroužku majitelů vozů Hillman při AMK MEZ Brno v článku z časopisu Svět motorů 11/1964.

PÍŠE DR. DOBROSLAV FRÝDEK A KOLEKTIV ČLENŮ ZÁJMOVÉHO KROUŽKU MAJITELŮ VOZŮ HILLMAN PŘI AMK MEZ BRNO


 

Akumulátor

Vozy jsou vybaveny akumulátorem Lucas 38-43 Ah. Jak uvádíme dále, je nutno poměrně často kontrolovat hladinu elektrolytu, která klesá u nového vozu tím, že z důvodů přepravy po lodích z Anglie byly akumulátory dodány nabité, ale suché, a v dalším provozu proto, že jsou blízko výfuku, takže se zejména v létě zahřívají. Toto zahřívání může podstatně snížit životnost akumulátoru. Doporučujeme proto kontrolovat hladinu elektrolytu v teplých ročních obdobích aspoň třikrát měsíčně; doléváme pouze destilovanou vodu asi 3 až 5 mm nad horní děrovanou mřížku. Proti přehřívání povrchu akumulátoru se velmi osvědčilo snížení sálání tepla buď asbestem nebo hliníkovým plechem, vloženým mezi akumulátor a výfuk tak, aby mezi touto vložkou a výfukem mohl proudit vzduch a chladit ji.

 

Dále se podstatně sníží zahřívání akumulátoru v létě demontáží pravého zaslepovacího víčka, které při pravostranném řízení usměrňuje přívod vzduchu do topení. Je uchyceno 2 šroubky do plechu pod maskou. Toto víčko na jaře odstraníme a na podzim opět namontujeme, protože bez něho by se v zimě zhoršovalo zahřívání motoru a tím snížil i účinek topení. Správná hustota elektrolytu v g/cm3:

plně nabitý akumulátor 1,270 – 1,290

částečně vybitý 1,190 – 1,210

lze dobít dynamem

úplně vybitý 1,110 – 1,130

nutno dobít mimo vůz


 

Elektrický spouštěč

Podle našich zkušeností vydrží spouštěč běžně 50 – 70 000 km bez opravy. Může dojít k těmto závadám: pastorek spouštěče nechce zaskočit – v zimě, hlavně po umývání motoru, se dostane do elektromagnetického stykače (pod motorem stěrače vedle akumulátoru) voda, která zmrzne a drží kotvu elektromagnetu. Sejmeme gumovou krycí čepičku, spustíme motor klikou; po ujetí asi 20 km se obvykle voda vypaří teplem z prostoru pod kapotou. Pak čepičku opět nasadíme. Někdy po spuštění motoru nevyskočí pastorek ze záběru, nebo se ještě po rozběhu motoru točí. Stačí buď stříkačkou nebo vhodnou nádobou polít vyčnívající konec rotoru spouštěče (u spojkové skříně asi pod pedály) naftou nebo petrolejem s trochou oleje, tím se uvolní prach a nečistoty na drážkovaném konci rotoru a pastorek přestane váznout. Nejčastěji bývá prasklá vnitřní vratná pružinka. Při demontáži je nutno demontovat také výfukové potrubí.

Protože jsou kartáčky přichyceny k statoru a kostře měděnými lanky speciální technologií – měď na hliník -, musíme při jejich výměně zachovávat tento postup: Uštípneme lanko asi 20 mm před připojením k hliníkovému vodiči, lanko nového kartáčku přiložíme k tomuto konci, omotáme čistým měděným drátkem průměru asi 0,2 – 0,4 mm a dobře cínem proletujeme. Na tento způsob opravy upozorněte i odborné dílny, neboť mnozí o hliníkových vinutích statoru i ukostření nevědí.

Utrhneme-li lanko u přípojky, můžeme zahodit celý spouštěč, neboť připájet cínem na hliníkový vodič měděné lanko nelze a pouhé zanýtování nezaručuje přenos potřebného množství proudu. Spouštěč nebude mít potřebný výkon.

Pokud se někomu již stalo, že spouštěč opravil nesprávně, doporučujeme výměnu statorů za statory spouštěče, používaného ve vozech Octavia. Tímto způsobem opravuje vadné spouštěče také družstvo Konekta v Brně.

Nasycení samomazných pouzder olejem je stejné jako u dynama. Schéma elektrické instalace zašle na požádání jednotlivým zájemcům nebo značkovým klubům ZO Svazarmu MEZ Brno – Židenice.

Vodní chlazení

Některé vozy byly dodány z originální modrou nemrznoucí kapalinou Bluecol, kterou je možno používat po celý rok a dolévat destilovanou vodou.

Při používání kapaliny Fridex – Special doporučujeme 1:1. Při použití vody v létě postačí jako protikorozní přídavek 2-3 gramy chromanu draselného nebo 50 cm3 monoethanolaminu do celé náplně. Máme-li v chladiči vodu, která populárně řečeno je „rezavá“, stačí ji vypustit jak z chladiče, tak i z bloku výpustnými kohouty, propláchnout, až teče čistá voda a naplnit převařenou vodou s přídavkem chromanu nebo monoethanolaminu. Propláchnutí se urychlí demontáží termostatu. Jeho správnou funkci můžeme zkontrolovat tím, že ho po demontáži ohříváme ve vodě na vařiči a přesným rtuťovým teploměrem do 100°C kontrolujeme, zda se při teplotě 80°C (176°F) otvírá. Není-li tomu tak, je nutno ho vyměnit. Opravit nelze, každým násilím ho zničíme. Správná výška otevření termostatu je 7 mm.

Vodní čerpadlo je uloženo v ložiscích s dlouhodobou náplní. Malá vůle na hřídeli vodního čerpadla nevadí, čerpadlo vyměníme teprve tehdy, když buď teče voda okolo hřídele (vadné těsnění) nebo když hlučí ložiska. Jinak kontrolujeme pouze dotažení stahovacích pásků na manžetách chladiče a vodního topení.

Přední náprava

Přední náprava s vinutými pružinami a hydraulickými tlumiči nepotřebuje žádnou údržbu, kromě pravidelného mazání. Na vozech série A jsou u všech pohyblivých míst mazničky, vozy série B mají na řídících tyčích kulové klouby a horní otočné závěsy jsou uloženy v samostatných pouzdrech. Ostatní mazací místa zůstávají. U posledních vozů typu 1600 jsou všechny otočné čepy uloženy v samomazných pouzdrech.

U typu A a některých vozů typu B začínají asi po 30 000 km kmitat přední kola, což se projevuje tlučením v řízení. Je to způsobeno jednak zvětšenou vůlí v horním závěsu otočných čepů, dále pak únavou slabší přítlačné pružiny čepů v převodce řízení. U typu B a dalších jsou použity silnější pružiny. Přítlačnou pružinu lze zesílit podložkou Ø 19,5 – 20 mm o tloušťce 0,4- 0,6 mm, zhotovenou z tvrdého ocelového plechu, kterou vložíme do víka převodky řízení. Musíme však dát pozor na těsnění, které je mezi víkem a skříní převodky, aby neunikal olej. Podložkou se zesílí tlak pružiny a klepání obvykle přestane.

Pokud tento zásah nepomůže, je nutno sejmout kola a prohlédnout horní závěs otočného čepu (čís. souč. P 109665). Silným šroubovákem dotáhneme přítlačnou destičku kulové hlavy horního svislého čepu (po dotažení opět dobře zajistit) nebo čep nahradíme novým. U typu B, C i dalších není nahoře seřizovací destička a je vždy nutno koupit nový čep.

Někdy mohou způsobit klepání zvláště na špatné vozovce, nedotažená ložiska hlavy kola. Vůle na ložiskách se pozná, když při střídavém tlaku na přední kolo ucítíme v kole klepání. Zkouší se nejlépe při zvednutém voze. Vůle v horním nebo spodním výkyvném rameni přední nápravy se dá zjistit až po demontáži tlumiče a vinuté pružiny. Demontujeme tak, že sejmeme kolo, odmontujeme tlumič a odšroubujeme matici horního otočného čepu. Pak měděnou paličkou nebo kladivem (přes tvrdé dřevo) vyrazíme horní otočný čep z oka otočného čepu. Potom vyjmeme vinutou pružinu. Každé z ramen zkusíme, má-li vůli. Výměna pouzder a čepů je složitá, je k ní zapotřebí lisu, proto ji svěříme odborné dílně.Vložil: Redakce

Pískování veteránů  Český Brod

Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s využíváním vašeho souboru cookie.

Rozumím