Logo veteránweb

...místo pro všechny příznivce veteránů

Veteran web auto
Mapa okresů Přihlásit Registrovat


Údržba, opravy a seřizování vozů Hillman 2. část Hillman

Jak na opravy a údržbu vozů Hillman radil Dr. Dobroslav Frýdek a kolektiv členů zájmového kroužku majitelů vozů Hillman při AMK MEZ Brno v článku z časopisu Svět motorů 10/1964.

PÍŠE Dr. DOBROSLAV FRÝDEK A KOLEKTIV ČLENŮ ZÁJMOVÉHO KROUŽKU MAJITELŮ VOZŮ HILLMAN PŘI AMK MEZ BRNO

 

(Pokračování)

 

Výfuk

"Nemoci" většiny Hillmanů je výfukové potrubí. Připojení výfukového potrubí k motoru je třeba velmi často dotahovat; volné potrubí se prozradí lehkým syčením při přidání plynu za jízdy. Výfukové potrubí trpí nejen obvyklým rezivěním, ale jako nejnižší bod vozu též mechanickými poruchami při průjezdu nerovným terénem.

Při ohnutí se výfuk často uvolní v potrubí a zpravidla se též poškodí pružné úchytky a tlumič výfuku. Originální pružné úchytky lze nahradit silentbloky chladiče Š 1201, Š 440, Octavia. Nutno však použít běžné matice s metrickým stoupáním. Mosazné matice výfukové roury lze nahradit jen originálními nebo speciálně vyrobenými (viz obr. 4).

 

Poměrně časté je poškození tlumiče výfuku, a to buď nárazem nebo propálením a zkorodováním; nových tlumičů je nedostatek. Tlumič lze opravit obalením plechem a zavařením. Pokud je utržená vnitřní přepážka nebo trubka, je nutno tlumič "rozpárat", přepážku nebo trubku opravit a znovu svařit.

Originální tlumiče jsou pro snížení hladiny hluku, sálání tepla a částečné absorbce škodlivých zplodin hoření naplněny skelnou vatou. Tuto vatu je třeba použít i při obnově tlumiče; asbestovou drtí, které se též někdy používá, se nedosáhne stejného efektu. Výrobní výkresy tlumiče zašle zájemcům na požádání ZO Svazarmu MEZ Brno-Židenice.

 

PALIVOVÝ SYSTÉM

 

Benzínové čerpadlo: Mechanické čerpadlo, poháněné vačkou, je velmi spolehlivé. Nutno však občas odstranit usazeniny a zejména vodu, která zůstává v prostoru pod skleničkou odlučovače. Povolením třmenu a jeho odklopením uvolníme skleničku a usazené nečistoty odstraníme štětečkem. Jsou-li tvrdší (v zimě led), odškrábeme je šroubovákem. Krycí sítko nesnímáme, aby se nečistoty nedostaly pod zpětný ventilek. Očistíme dosedací plochu (gumové těsnění) a nasadíme skleničku. Při čistění není třeba čerpadlo rozebírat.

Po ujetí asi 20-35.000 km se může projevit zhoršení činností čerpadla vlivem únavy membrány (spouštění trvá déle, za jízdy v tahu motor "cuká").

Výměna membrány je snadná. Po vyšroubování šesti šroubků na tělese čerpadla a odpojení potrubí od nádrže a karburátoru se sejme horní víko (včetně skleničky), membrána se stlačí a pootočí o 90°; tak, aby zoubek, vyčnívající na obvodu, se po otočení kryl se stejným zoubkem na spodním tělese čerpadla. Pak našroubujeme obě potrubí a horní víko.

Při montáži nutno dbát, aby potrubí od nádrže bylo připojeno k čerpadlu u označení IN. Dále je třeba dávat pozor na obě těsnění u mosazného šroubu přípojky potrubí ke karburátoru.

Při demontáži čerpadla nebo skleničky odlučovače nemáme současně čistit karburátor; těžko bychom pak spustili motor. V čerpadle bude po demontáži vzduch. Benzín v karburátoru však stačí ke spuštění motoru a po přidání plynu se čerpadlo odvzdušní samo. Po demontáži celého čerpala od bloku motoru je nutno použít jen originálního těsnění. Použití silnějšího nebo slabšího těsnění ovlivňuje výšku zdvihu čerpadla a tím i jeho výkon.

Není-li v karburátoru benzin (např. po jeho úplném vyčerpání) a nelze jej ani rukou ani motorem načerpat, můžeme si pomoci nalitím benzinu do karburátoru.

Po vyšroubování 2 šroubů plovákové komory (širokým šroubovákem nebo klíčem 11) sejmeme plovákovou komoru a naplníme ji zcela benzinem (aniž bychom vyjímali plovák). Po nasazení motor spustí.

Čištění karburátoru: Po sejmutí plovákové komory vyjmeme plovák a prostor pod ním vypláchneme benzinem. Hlavní a kompenzační trysku u typu III A lze demontovat jedním ze šroubů karburátoru, který má dole čtyřhran. Pozor na fibrové podložky. U typů B, C a první série 1600 je jiný karburátor a trysky v mísícím tělese jsou umístěny zespodu. Těleso je přišroubováno do plovákové komory 2 šrouby ze strany trysky akcelerační pumpičky. Při nasazování plováku do karburátoru neobrátit plovák! Správná poloha je vyznačena nápisem TOP nahoru.

Čistí-li se benzinové čerpadlo pravidelně každých 4-5000 km (v zimě každých 2000 km), nedostanou se do karburátoru žádné nečistoty. Trysky jsou velkého průměru a čistí se průtokem samy.

U všech typů však někdy vázne pístek akcelerační pumpičky. O správnosti její činnosti se přesvědčíme tím, že hned po demontáži plovákové komory stlačíme prstem mosazný pístek. Při správné činnosti se pístek po stlačení vrátí zpět a z boku komory - z trysky akcelerační pumpičky - vystříkne tenký proud benzinu. Stříká až 3 m, pozor na oči! Nestříká-li, je nutno vyjmout pístek a vyčistit vnitřek komory. Pístek se vrací do horní polohy vnitřní pružinou a má dole doraz bočním šroubkem. Vozy 1600 poslední série jsou vybaveny karburáty Jikov, stejného typu jako pro vozy Škoda-Octavia.

Seřízení karburátoru: Pro pravidelnou činnost karburátoru postačí seřídit chod naprázdno a pomocnou vzduchovou trysku chodu naprázdno. Při zahřátém motoru upravíme chod naprázdno otáčením šroubku na tělese karburátoru u škrticí klapky tak, aby motor nezhasínal. Pravidelnost chodu doladíme mosazným, vroubkovaným seřizovacím šroubkem (u typu A zezadu směrem od topení, u dalších typů zepředu směrem od chladiče), jimž otáčíme pomalu nalevo nebo napravo tak, až jde motor naprosto pravidelně. Pak snižujeme otáčky dorazem na škrtící klapce a znovu "ladíme" šroubkem vzduchu, až motor běží pravidelně, bez škubání. Správnost seřízení můžeme kontrolovat i poslechem u výfuku, kde se pravidelný chod pozná velmi lehce. Při otáčení vzduchovým šroubkem doleva nebo doprava též klesají otáčky motoru a v optimální poloze šroubku jsou otáčky nejvyšší. Chod naprázdno nesmí být tak nízký, aby při stlačení spojky motor zhasínal (grafitový vypínací kroužek klade určitý odpor).

 

SEŘIZOVÁNÍ VENTILŮ

 

Ventily se seřizují zásadně za tepla na dobře prohřátém motoru - při provozní teplotě 170 - 190° F (77-88°C). Po sejmutí krytu ventilů se nastaví seřizovacími šrouby na vahadlech vůle 0,35 mm na sacích ventilech. Správný postup při seřizování:

Ventily jsou pod krytem směrem od chladiče v tomto pořadí: I. (V, S), II. (S, V), lII. (V, S), IV. (S, V). Otočíme roztáčení klikou tak, aby se stlačil sací ventil v 1. válci. Zkontrolujeme spárovými měrkami skutečnou vůli mezi vahadlem a výfukovým ventilem. Je-li třeba ji seřídit, povolíme klíčem 1/2" nebo 13mm pojistnou maticí seřizovacího šroubu vahadla, mezi ventil a vahadlo vložíme měrku 0,35 mm a šroubovákem lehce dotáhneme seřizovací šroubek; pak za současného držení šroubku šroubovákem dotáhneme pojistnou matici tak, aby měrka šla lehce, ale bez vůle vytáhnout. Pak pootočíme klikou, až se výfukový ventil stlačí a seřídíme stejným způsobem na 0,30 mm sací ventil. Podobně seřídíme vůle ventilů dalších válců. Dbáme na to, abychom všechny ventily seřizovali při teplém motoru.

Při pravidelné kontrole a seřizování (7-8 000 km) vydrží ventily bez zabroušení zpravidla 40-50.000 km.

 

ÚDRŽBA MOTORU

 

Po záběhu motoru a ujetí asi 10.000 km je nutno občas dotáhnout všechny šroubky olejové vany, bočního víka rozvodu, karburátoru, sacího a výfukového potrubí. Olejová vana a boční víko rozvodu mají korkové těsnění, proto šrouby utahujeme lehce. Při silném dotažení se těsnění i plechová víka doformují a olej proniká. Šrouby vany se dají dotáhnout nástrčkovým klíčem 11 mm.

 

Svíčky

Původně jsou motory osazeny svíčkami Champion XN 8 nebo N 8 s dlouhým závitem. Označení XN 8 značí svíčku se zamontovaným odrušením, N 8 bez odrušení. Odrušovací vložka je zalita v porcelánovém izoláru svíčky.

U nás musí být všechna vozidla odrušena.

Použijeme-li svíček XN 8, postačí originální plechové nástrčky, při N 8 použijeme nástrčkových botek, stejných jako pro vůz Octavia. V nich jsou zamontovány odrušovací odpory v hodnotě 10.000 ohmů. Svíčky Champion se již nedovážejí a plně je nahradí dlouhozávitové svíčky Pal 14L5, pro ostřejší ježdění 14L7. Ty jsou odrušeny. Proto je nutno v tom případě odrušovací odpory z nástrčkových botek vyjmout a nahradit stejně dlouhými kousky měděné nebo mosazné tyčinky. Dvojím odrušením by se zeslabila jiskra a poklesl by výkon.

Pokračování v dalším díle...

 

Zdroj: Svět motorů 10/1964Vložil: Redakce

Pískování veteránů  Český Brod

Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s využíváním vašeho souboru cookie.

Rozumím