Logo veteránweb

...místo pro všechny příznivce veteránů

Veteran web auto
Mapa okresů Přihlásit Registrovat


Opravujeme moped Stadion Jawa S11 Stadion

Dokončení článku o opravách mopedů Jawa Stadion.

(Dokončení)

PODVOZEK

Seřizování, poruchy a jejich odstranění

Palivová nádrž

U palivové nádrže se projevují nejčastěji tyto poruchy:

a) palivo uniká u výpustného kohoutu,

b) potrubí propouští palivo,

c) palivo neteče do plovákové komory karburátoru.

Příčiny závad a jejich odstranění

a) Kohout propouští palivo. Přitáhneme korkovou vložku kohoutu. Těsnění pod kohoutem je poškozeno, musí se vyměnit.

b) Potrubí propouští palivo. Zpravidla bývá poškozeno a je nejlepší nahradit je novým.

c) Palivo neteče do plovákové komory. Za předpokladu, že v nádrži je palivo, může mít uvedená závada tyto příčiny:

1. Otvor v zátce plnicího hrdla je ucpán. Závadu odstraníme pročištěním a profouknutím.

2. Je znečištěno síto kohoutu. Odšroubujeme kohout a síto vyčistíme.

3. Kohout nebo potrubí jsou ucpány. Odmontujeme kohout nebo potrubí a pročistíme je.

P o z n á m k a. Abychom zamezili unikání paliva, když je stroj v klidu, zavíráme vždy po skončené jízdě palivový kohout.

Přívod paliva se sice samočinně uzavře jehlou v plovákové komoře, avšak mezi jehlu a dosedací plochu může vniknout smítko, které pak způsobí, že palivo uniká plovákovou komorou.

Přední pérování

Přední pérování nevyžaduje seřizování, kromě pravidelné údržby, spočívající v promazání čepů (nové vidlice) automobilovým tukem

Sedlo

Odpružení sedla pružinami nevyžaduje žádné údržby, kromě pravidelného promazání čepů. Je nutno občas zkontrolovat dotažení šroubů, upevňujících pružiny, sedlo na sedlovou trubku, a šroubu, upevňujícího sedlovou trubku se sedlem do rámu. Tvrdost pérování sedla lze seřídit opěrnými maticemi.

KOLA A BRZDY

Poruchy a jejich odstranění

U kol se vyskytuje velmi málo poruch. Může se poškodit ráfek nárazem na překážky v terénu a tím se uvolňují dráty.

Vážné poškozený ráfek vyměníme za nový. Slabě zkřivený ráfek vyrovnáme novým středěním kola. Vzhledem k tomu, že středění ráfku vyžaduje zkušeností, doporučujeme svěřit je odborné opravně. Napětí drátů pravidelně kontrolujeme a uvolněné dráty dotáhneme. Po dotažení kontrolujeme házení ráfku do stran (nemá být větší než plus-minus 0,5 mm).

Zhorší-li se účinnost brzdy a nezlepší se správným seřízením, tak se musí demontovat kolo, vyjmout víko s čelistmi a zkontrolovat stav obložení čelistí a třecí plochy brzdového bubnu. Zhoršená účinnost mívá tyto příčiny:

a) obložení nedosedá celou plochou k třecí ploše brzdového bubnu,

b) obložení čelistí je opotřebeno,

c) povrch obložení a vnitřek brzdového bubnu jsou znečištěny tukem, který uniká z ložisek kola.

a) Obložení nedosedá celou plochou k ploše brzdového bubnu (většinou u nových strojů), dosud se zcela nepřizpůsobilo tvaru brzdového bubnu. Nechceme-li přizpůsobit tvar čelistí přepilováním, jezdíme prvních 1000 km opatrně, neboť počítáme se zhoršenou účinností brzdy. Upozorňujeme, že brzdy dodávaných mopedů i s nepřizpůsobenými čelistmi splňují zákonné dopravní předpisy. Čelisti přizpůsobujeme tak, že po jejich vyjmutí zjistíme místa, na nichž přiléhají k ploše brzdového bubnu. Tato místa opatrně opilujeme a víko s čelistmi znovu namontujeme. Po roztočení kola a po několikerém zabrzdění víko s čelistmi opět demontujeme a místa styku opět opilujeme. Tak pokračujeme, pokud obložení nedoléhá celou plochou.

b) Je-li obložení opotřebeno až k hliníkovým čelistem, je nutno staré obložení sejmout a nahradit novým (nalepením lepidlem Epoxy 1200). Plochy čelistí, na které má být obložení nalepeno, musí být bezvadně odmaštěny a zdrsněny.

c) Zjistíme-li znečištění povrchu brzdového obložení, odstraníme nečistoty z prostoru brzdového bubnu a z čelistí, třecí plochu omyjeme (odmastíme) čistým benzínem. Po oschnutí poněkud zdrsníme drátěným kartáčem brzdové obložení a čelisti namontujeme. Před montáží však kontrolujeme, proč vniká tuk do prostoru brzdy (opotřebený gumový kroužek na víku brzdy). Opotřebené nebo vadné součásti vyměníme (například brzdu, klíč, páčku atd.). Při zpětné montáži dbáme. aby záchyt zadní brzdové reakce byl vždy doražen až k trubce zadní vidlice.

Zdroj: Svět motorů 15/1960Vložil: Redakce

Pískování veteránů  Český Brod

Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s využíváním vašeho souboru cookie.

Rozumím