Logo veteránweb

...místo pro všechny příznivce veteránů

Veteran web auto
Mapa okresů Přihlásit Registrovat

Opravujeme moped Stadion Jawa S11 Stadion

Pokračování článků o opravách populárních mopedů Stadion S11 a S22.

(Pokračování)

Spojku seřizujeme takto:

1. Uvolníme matice seřizovacího šroubu spojky (na řídítkách).

2. Seřizovacím šroubem seřídíme vůli lanovodu tak, že jím otáčíme podle potřeby doprava nebo doleva za současné kontroly vůle páčky spojky na řídítkách. Páčka má mít vždy malou vůli. Je-li třeba, vůli zvětšit, přitáhneme seřizovací šroub (otáčením doprava), pro zmenšení vůle šroub povolíme (otáčením doleva). Po seřízení dotáhneme pojištovací matici.

3. Je-li obložení spojkové lamely značné opotřebeno a vypínání spojky výše uvedeným způsobem již není možné, zkusíme nové základní seřízení/vypínacího ústrojí (palce a kluzáku) seřizovacím šroubem, který prochází levou rukojetí na řidítku (po uvolnění pojišťovací matice). Před seřizováním musíme zvětšit vůli lanovodu spojky na vypínací páčce spojky na řídítkách. Doporučujeme před seřízením očistit všechny díly vypínání pod levým víkem benzínem a pohyblivé části promazat automobilovým tukem.

PORUCHY A OPRAVY SPOJKY
Nevypíná-li spojka, je to většinou způsobeno vypadnutím třecích vložek ze spojkové lamely. Děláme-li opravu urychleně a nechceme zbytečně vypouštět olej z převodovky, položíme moped na pravou stranu a pak teprve demontujeme levé víko motorové skříně a postupně dále spojku. Při poškozených lamelách (vypadlé nebo opotřebované obložení) je nejlépe koupit nové lamely již s obložením a vyměnit je.

Obr. 1 Ústrojí pro seřizování lanovodu řazení.

Někdy nevypíná spojka následkem opotřebení spojkového palce nebo kluzáku. Tomu lze zabránit přestavením palce (v drážkách) na spojkové páčce (po odmontování levého víka motoru).

PROKLUZOVÁNÍ SPOJKY.

Zjistíme-li za jízdy, že spojka prokluzuje (počet otáček motoru se zvětšuje více než odpovídá rychlosti mopedu), přesvědčíme se nejprve, zda páčka spojky na řidítkách nemá příliš malou vůli. Je-li tomu tak, způsobuje závadu chybné seřízení.

Prokluzuje-li spojka i při správném seřízení, je to způsobeno opotřebením spojkových lamel s obložením nebo unavenou přítlačnou spojkovou pružinou. První závadu odstraníme výměnou lamel s obložením, druhou výměnou pružiny, v nouzovém případě vložíme pod pružinu podložku.

SEŘIZOVÁNÍ, PORUCHY A OPRAVY PŘEVODOVKY
Převodovku není třeba za provozu seřizovat. Při demontáži a montáži motoru je třeba dbát na správné vymezení axiální vůle, aby se kola mohla volně otáčet. Dále je třeba kontrolovat činnost řadícího ústrojí.

Poruchy převodovky se vyskytují zřídka. Většinou bývají zaviněny řidičem, který nedodržuje základní pravidla údržby a seřizování. Nebyla-li závada způsobena skrytou vadou materiálu součástí, způsobil ji nedostatek oleje v převodovce (zadření hřídelů a ozubených kol) nebo ne-opatrné zařazování převodových stupňů při špatně seřízeném vypínání spojky. Proto pravidelně kontrolujeme a doplňujeme stav oleje v převodovce a jezdíme vždy s náležitě seřízeným vypínáním spojky.

Při opravách převodovky, výměně ozubených kol, hřídelů atd. se musí celý motor rozebrat. Pracovní postup je popsán v kapitole „Demontáže a montáže". Jelikož jde o poměrně složitou demontáž, vyžadující alespoň nejnutnější demontážní pomůcky, svěříme tuto práci raději odborné dílně.

Dosti častá je porucha hřídelového těsnícího kroužku (gufera) klikového ústrojí na levé straně motorové skříně. Závada se projevuje tak, že se z převodové skříně ztrácí olej, motor má silný modrý výfukový kouř, nejde pravidelně, nemá výkon. Demontujeme levé víko motoru, celou spojku i se spojkovým košem, staré poškozené gufero vyjmeme a nahradíme je novým. SEŘIZOVÁNÍ, PORUCHY A OPRAVY

ŘAZENÍ
Řadící ústrojí s řadicí rukojetí nevyžaduje žádného seřizování. Poruchy a proto i opravy řadícího ústrojí jsou velmi řídké.

Je však možné, že

1. I. nebo i II. převodový stupeň při jízdě „vyskakuje",

2. je zařazen stále II. převodový stupeň a jiný nelze zařadit.

Uvedené závody mají tyto příčiny:

1. Hrany kol I. a II. převodového stupně a spojka řazení jsou opotřebovány. U prvé série mopedů se to stávalo. Kolo I. a II. převodu a spojka řazení měly jen tři ozubce (vzájemně do sebe zapadající). U většiny mopedů bylo kolo I. a II. převodového stupně spolu se spojkou řazení vyměněno již v záruce. Pokud se tak nestalo a zjistíme-li závadu řazení, vyměníme řadicí ústrojí za nové (tj. kola I. a II. převodu a spojku řazení).

2. Buď je přetrženo lanko řazení (lanovod) nebo odletována koncovka lana, případně je silně uvolněné lanko.

Při výměně lanka si počínáme takto:

odšroubujeme pravý kryt motoru, levou zátku rukojeti, vyjmeme nebo demontujeme spojkový lanovod, rukojeť sejmeme a vyjmeme poškozené lanko. Seřizovací šroub lanovodu řazení zašroubujeme (otáčením doprava), nasadíme, nové lanko, které zakotvíme v záchytu řazení, namažeme automobilovým tukem, usadíme rukojeť a víčko rukojeti. Rukojeť zajistíme šroubkem. Pozor, aby se nám lanko nevyvléklo z řadicího záchytu! Namontujeme zpět spojkový lanovod a pokračujeme. Na řídítku zařadíme řadící rukojetí II. převodový stupeň (lanko máme protáhnuto až k dolejší páčce řazení). Zkontrolujeme, je-li zařazen II. převod. Tento převodový stupeň seřadí automaticky, pomocí pružiny. Do vidličky nasadíme hlavičku lanka, lanko protáhneme hlavičkou, konec lanka sevřeme kleštěmi a mírně zatáhneme tak, abychom lanko řazení měli co nejvíce napnuté! V této poloze utáhneme šroubek hlavičky lanka a kontrolujeme řazení. Řadící rukojeť zařadíme na „O" a kontrolujeme, není-li převodový stupeň dále zařazen (jde-li zadní kolo lehce otáčet, pak již není zařazený převod). Je-li při neutrálu ještě zařazen převodový stupeň (zadním kolem nejde lehce otáčet), povolíme pojišťovací matici seřizovacího šroubu a seřizovací šroub povolujeme (otáčením doleva) tak dlouho, až se na polohu rukojeti „O" vyřadí II. převod (zadní kolo se pak otáčí lehce). Dále zkusíme zařadit I. převod a tím je výměna lanka skončena.

Obr. 2 Seřizování lanovodu řazení v praxi.

Při seřizování uvolněného lanka řazení si počínáme obdobně. Odšroubujeme pravý kryt motoru, povolíme hlavičku lanka (lanovodu řazení), povolíme pojišťovací matici seřizovacího šroubu, šroub zašroubujeme (otáčením doprava). Lanko máme již protažené hlavičkou lanka, která je nasazena ve vidličce řazení motoru. Konec lanka sevřeme kleštěmi, povolíme šroubek hlavičky lanka a mírně zatáhneme tak, abychom lanko řazení měli co nejvíce napnuté. V této poloze utáhneme opět šroubek hlavičky lanka a kontrolujeme řazení (kontrolu viz podle výměny řadicího lanka). Při jemném šelestu (zachytávání zubů navzájem o sebe) v převodové skříni povolíme pojišťovací matici a seřizovací šroub (obr. 1) povolujeme (otáčením doleva), čímž seřizujeme správné vypínání II. převodu při poloze „O" (neutrál). Vyskakuje-li I. převod při jízdě do kopce, je též zapotřebí seřizovací šroub povolit (otáčením doleva). Nejde-li naopak zařadit II. převod, je nutno seřizovací šroub. Zašroubovat (otáčením doprava). Po jakémkoli, seřizování seřizovacím šroubem neopomeňme utáhnout jeho pojišťovací matici. Nepoužívejme nikdy násilí, neboť řadící mechanismus je jemný a vyžaduje cit. Náhodnou poruchou řazení bývá prasklá nebo ztracená pružná, tzv. Seegerova pojistka řadicí vidličky. Závadu poznáme ihned: je stále zařazen II. převod. Odstranění je velmi snadné. Odšroubujeme pravý kryt motoru, zkontrolujeme pružnou pojistku, spolu s páčkou řazení a vidličkou. Je-li pojistka ztracena nahradíme ji novou (neopomeňme však dát pod tuto podložku ještě obyčejnou hladkou podložku ø 6). Tím je závada odstraněna. Je-li poškozena vidlička řazení uvnitř převodové skříně (oddělením vidličky od hřídelíku vidličky), musíme demontovat motor. (Pokračování)
 

Zdroj: Svět motorů 14/1960Vložil: Redakce

Pískování veteránů  Český Brod

Upravit nastavení cookies