Logo veteránweb

...místo pro všechny příznivce veteránů

Veteran web auto
Mapa okresů Přihlásit Registrovat

Opravujeme moped Stadion Jawa S11 Stadion

Pokračování článku jak na opravy populárních mopedů Stadion z časopisu Svět motorů 13/1960.

(Pokračování.)

ZAPALOVACI SVÍČKY

Po ujetí 2500-5000 km kontrolujeme vzdálenost elektrod a svíčku vyčistíme. Po ujetí více než 20.000 km svíčku vyměníme za novou: Vzdálenost elektrod větší než předepsaná může způsobit vynechávání zapalování.

Vzdálenost seřizujeme vždy opatrným přihýbáním vnější elektrody svíčky a měříme plochou měrkou předepsané síly. Svíčku je nutno pravidelně čistit. Znečištěná svíčka způsobuje vynechávání zapalování, motor střílí zpět do karburátoru, zhoršuje se výkon motoru a zvětšuje se spotřeba paliva. Odstraníme karbon, případně můstek mezi elektrodami a na izolátoru. Svíčky se mohou čistit opískováním ve speciálně vybavené dílně, která je též odborně přezkouší. V nutném případě očistíme svíčky prostředky, které má motorista k dispozici. Izolátor očistíme, nalejeme-li do pouzdra svíčky menší množství lihu, benzínu nebo jiného rozpouštědla. Po částečném odmočení nečistot namotáme na kousek ocelového drátu tkanivo, vytřeme jím nečistoty z pouzdra a setřeme je s izolátoru i s elektrod. Svíčky nečistíme pilníkem a podobným nářadím, neboť jím poškozujeme povrch izolátoru a elektrod.

MAGNETO A JEHO SEŘÍZENÍ

Magneto se skládá z rotoru a statoru. Nevyžaduje za provozu téměř žádného seřizování, kromě občasné kontroly upevnění vývodu proudu pro zapalování a osvětlení. Nejvýhodnější nastavení magnetického pole pro výrobu proudu pro zapalovací a osvětlovací okruh je seřízeno výrobcem. Proto, chceme-li předejít zeslabení dodávaného proudu při případných demontážích motoru, musíme dodržovat tato pravidla:

1. seřizování předpalu děláme pootáčením celého statoru;

2. před případnou demontáží statoru s cívkami a přerušovačem označíme vzájemnou polohu statoru s pravou motorovou skříní;

3. při demontáži statoru a rotoru magneta vložíme demontované díly, stator i rotor, do sebe.

4. V případě, že vyměňujeme cívku statoru (zapalovací nebo osvětlovací), spojíme póly magneta kovovým (magnetickým) páskem. Když to neučiníme, hrozí zeslabení magneta a tím pozdější potíže se zhoršeným spouštěním motoru a oslabení světla.

SEŘIZOVÁNÍ KARBURÁTORU

Karburátor je konstrukčně velmi jednoduchý a nevyžaduje téměř seřizování, kromě občasného seřízení chodu naprázdno a vyčištění. Velikost hlavní trysky je určena výrobcem a nedoporučuje se ji bez závažných důvodů měnit, Jehla šoupátka je zajištěna pojistkou a tím je určena její poloha v šoupátku.

Pro snadné a dobré spouštění motoru a pro udržení rovnoměrného chodu motoru je nutné, aby byl správně seřízen chod naprázdno. Seřízení děláme zkrácením nebo prodloužením délky lanovodu (bowdenu) plynu, a to otočením seřizovacího šroubu doprava (otáčky motoru klesají) nebo doleva (otáčky motoru stoupají). Po seřízení otáček zajistíme polohu pojistnou maticí seřizovacího šroubu (dotáhnout proti samovolnému vyšroubování). Před seřizováním zkontrolujeme vždy stav čističe vzduchu (je zespodu karburátoru), neboť znečištěný čistič
způsobuje obohacení směsi a seřízení by nebylo správné, nehledě k tomu, že při jízdě se silněji znečištěným čističem stoupá značně spotřeba paliva a klesá výkon. Čisticí vložku po sejmutí karburátoru propláchneme benzínem. Po vyčištění navlhčíme vložku směsí benzínu a oleje (benzín se odpaří a slabá olejová vrstva zachycuje lépe prach a drobné nečistoty).

PORUCHY KARBURÁTORU
Nejběžnější poruchou v činnosti karburátoru je zacpání hlavní trysky nečistotou. Abychom zabránili zacpání, kontrolujeme občas benzínový kohout (sítko) a stav hadičky přívodu benzínu, není-li příliš rozleptána benzínem.

Znečištěnou trysku vyjmeme povolením šroubku na horní straně karburátoru, profoukneme hustilkou nebo vyčistíme otvor žíní. Nikdy nečistíme trysku kovovým předmětem, drátem a podobně, neboť bychom mohli poškodit, případně zvětšit velikost kalibrovaného otvoru trysky.

Prorazí-li se plovák, vyplňuje palivo pozvolna jeho vnitřek, plovák klesá, přívod paliva zůstává stále otevřen, směs se obohacuje, karburátor se přeplavuje a motor se přehlcuje, až úplně zhasne. Plovák se buď vymění nebo po úplném vysušení opatrně zaletuje cínem.

Další závadou bývá netěsnost jehly plováku v sedle. Způsobuje to buď vniknutí cizího předmětu mezi kužel jehly a sedlo, nebo opotřebování součástí. V prvním případě odstraníme závadu vyčištěním, v druhém případě zabrousíme jehlu do sedla nebo vyměníme součásti. Jehlu zabrušujeme jemnou brusnou pastou na ventily tak dlouho, až se na jejím kuželi a na sedle objeví úzký, stříbrošedý proužek.

SEŘIZOVÁNÍ SPOJKY, JEJÍ PORUCHY A JEJICH, ODSTRAŇOVÁNÍ

Příznakem špatného seřízeni spojky nebo závad na spojce a jejím vypínacím ústrojí je především slyšitelný hluk, který vzniká při zařazování převodů. Jiným příznakem je to, že se moped rozjíždí po zařazeni převodu i při vypnuté spojce, nebo že počet otáček motoru při jízdě neúměrně stoupá (při zařazeném převodovém stupni), avšak rychlost se nezvyšuje.

Spojku seřizujeme podle návodu, který uvádíme dále. Před seřizováním kontrolujeme především spojkový lanovod, je-li dostatečně namazán. Jsou-li lanovod nebo lanko poškozeny, nemůžeme spojku správně seřídit, protože při vypnutí spojky ruční páčkou se lamely spojky dostatečně neoddálí.

(Pokračování.)

Zdroj: Svět motorů 13/1960Vložil: Redakce

Pískování veteránů  Český Brod

Upravit nastavení cookies