Logo veteránweb

...místo pro všechny příznivce veteránů

Veteran web auto
Mapa okresů Přihlásit Registrovat


Další změny v silničním zákonu

Doplnění k novele zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, které nabyly v platnost 1.1.2015.

Dne 1. 1. 2015 nabude účinnosti novela zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, publikována ve sbírce zákonů pod č. 239/2013.

Novela sebou přináší taktéž nově upravené přestupky, těch se podle ustanovení § 83 fyzická osoba dopustí tím, že:

a) provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, které není zapsáno v registru silničních vozidel,

b) nepožádá  o zápis změny vlastníka silničního vozidla,

c) nepožádá o zápis změny jiného údaje v registru silničních vozidel,

d) jako vlastník silničního vozidla nezabezpečí vyřazené silniční vozidlo takovým způsobem, aby neohrožovalo nebo nepoškozovalo životní prostředí, nebo odstraní některou z jeho podstatných částí,

e) jako vlastník silničního vozidla neoznámí adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití,

f) jako vlastník silničního vozidla neodevzdá osvědčení o registraci silničního vozidla a všechny vydané tabulky s přidělenou registrační značkou, nepředloží technický průkaz nebo neoznámí adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití,

g) jako vlastník silničního vozidla nepožádá o zápis zániku silničního vozidla,

h) jako zaměstnanec technické zkušebny nezachová mlčenlivost,

i) jako provozovatel silničního vozidla provozuje na pozemních komunikacích vozidlo, které je technicky nezpůsobilé k provozu,

j) jako provozovatel silničního vozidla provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, které není zapsáno v registru silničních vozidel nebo v registru silničních vozidel jiného státu,

k) jako provozovatel silničního vozidla provozuje na pozemních komunikacích silniční vozidlo, na němž není způsobem umožňujícím identifikaci vozidla umístěna tabulka s registrační značkou, přidělenou k tomuto vozidlu obecním úřadem obce s rozšířenou působností nebo příslušným orgánem jiného státu,

l) jako provozovatel silničního vozidla  provozuje na pozemních komunikacích vozidlo, které nemá identifikační údaje v souladu s údaji uvedenými v registru silničních vozidel, nebo v osvědčení o registraci silničního vozidla nebo technickém průkazu zvláštního vozidla,

m) provádí technické prohlídky silničních vozidel bez profesního osvědčení kontrolního technika,

n) jako kontrolní technik neprovede technickou prohlídku ve stanoveném rozsahu, způsobem a v souladu s technickými podmínkami pro hodnocení výsledku technických prohlídek,

o) jako kontrolní technik nevyznačí zjištěné závady a jejich hodnocení stupněm závad do záznamníku závad,

p) jako kontrolní technik nevloží údaje o výsledku technické prohlídky do informačního systému stanic technické kontroly nebo nepředá dokumentaci osobě určené provozovatelem stanice technické kontroly,

q) jako kontrolní technik neoznámí skutečnosti týkající se výkonu funkce kontrolního technika,

r) jako mechanik nepostupuje stanoveným způsobem nebo ve stanoveném rozsahu při měření emisí nebo při vyznačování měření emisí,

s) jako mechanik neoznámí skutečnosti týkající se výkonu funkce mechanika nebo jejich změny, nebo

t) provádí měření emisí silničních vozidel bez profesního osvědčení mechanika.

 

Řízení technicky nezpůsobilého vozidla

Tohoto přestupku se dopustí řidič, který řídí vozidlo technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Ani tento přestupek není možné projednat v blokovém řízení na místě, policista navíc může v takovém případě zabránit vozidlu v další jízdě. V případě spáchání tohoto přestupku řidiči hrozí nejen pokuta ve výši od 5.000,- Kč do 10.000,- Kč, ale i zákaz řízení od 6 do 12 měsíců a 5 trestných bodů. Pokud by vozidlo nebylo nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích závažným způsobem, nehrozí řidiči zákaz řízení, ale pouze pokuta ve výši 1.500,- až 2.500,- Kč. Pokud by se takový přestupek projednával na místě v blokovém řízení, je možné za něj uložit pokutu do výše 2.000,- Kč.

S platností od 1. ledna 2015 vás může silniční hlídka policie na základě podezření na špatný technický stav vašeho vozidla rovnou vyslat na technickou kontrolu nebo také můžete o platnost technické prohlídky úplně přijít. Od 1. ledna 2015 získají policisté pravomoc vystavit doklad o tom, že auto má vážné nebo nebezpečné závady. Na jejich odstranění pak má majitel vozidla v lepším případě měsíční lhůtu ba jejich odstranění. Nové pravidlo má přimět majitele vozidel k zodpovědnější péči o vlastní vozidla.

V současnosti při zjištění podstatných technických nedostatků policisté mohou uložit řidičům, aby závady odstranili. Zda to opravdu udělají, už ale nikdo nekontroluje. Řidiči nikdo nezakáže s autem dokončit jízdu a s vozidlem dále jezdit. Policisté budou moci zpracovat protokol, který následně zašlou na registr vozidel, a tam takovému provozovateli bude, buď zkráceně, nebo úplně, zrušena technická způsobilost.

Třicetidenní lhůta platnosti technické kontroly se má podle ministerstva dopravy vztahovat na vážné závady (např. nesvítí mlhové světlo, prasklina v čelním skle v zorném poli řidiče, z motoru uniká chladicí kapalina, volant má větší vůli), okamžité ukončení platnosti technické kontroly v případě závad nebezpečných pro silniční provoz (např. nesvítí brzdová světla). Pokud majitel vozidla bude ignorovat povinnost odstranit zjištěné vady, neprojde nařízenou technickou kontrolou a s vozidlem bude dál jezdit, vystavuje se hrozbě až desetitisícové pokutě a zákazu řízení až na jeden rok.

Ministerstvo dopravy také nedávno dokončilo další návrh novely silničního zákona, podle které by dopravní policisté v budoucnu mohli řidičům dokonce zabavovat doklad o technické kontrole. Cílem novely mají být především auta, která projdou opravou po havárii, ale před návratem na silnici je už nikdo nezkontroluje. Při vážné nehodě by tedy majitel vozu přišel o malé oprávnění, po opravě by musel znovu na kontrolu technického stavu a teprve pak by mu příslušný úřad doklad vrátil. Důvody k zabavení budou jasně vyjmenovány v prováděcím předpisu. Může jít o poškozený výfuk, vytékající provozní kapaliny, příliš ojeté pneumatiky i závady uvnitř motoru.

Zdroj informací Old Fiat ClubVložil: fa. Old Fiat Club Frýdek Místek

Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s využíváním vašeho souboru cookie.

Rozumím