Logo veteránweb

...místo pro všechny příznivce veteránů

Veteran web auto
Mapa okresů Přihlásit Registrovat


Předjaří motocyklisty

Jak připravit svého motocyklového veterána na sezónu bylo posáno v tomto článku z časopisu Svět motorů. Ne všechny úkony je nutné provádět, ale některé jsou až nutností a bylo by špatné je opomenout.

Každoročně ubývá počet motocyklistů, používajících tohoto dopravního prostředku v zimě. Příčiny, proč tornu tak je, nebudeme rozebírat. Faktem zůstává, že převážná část majitelů ukládá své stroje k zimnímu spánku, který, jak se zdá, co nevidět skončí. Měli bychom si tedy připomenout, jak zajistit co nejmenší poruchovost nastávajícího proběhu kilometrů. Kdo se domnívá, že stroj, o jehož kvalitách nemá pochyb, z jara opráší a bude jezdit jako vloni, nemusí, ale může být zklamán. Neřekneme nic nového a spousta ostřílených jezdců to dělá automaticky, podvědomě; ale malá rekapitulace jarní přípravy stroje nemůže škodit

 

 

 

• Čistota půl zdraví

Nejprve stroj důkladné očistíme, čímž není myšleno odstranění loňského bláta, ale nánosu prachu a event. korose, narostlé během zimy na plochách a spojovacích součástech. Prach je nepřítel laku a rez je nepřítel spojů. Rzivá místa narušíme petrolejem a důkladné očistíme. Spojovacím součástem poskytneme rovněž trochu petrolejového filmu. Rozhodně jim neuškodí. To, že rzivý šroub se nepovolí a nevypadne, je sice pravda, ale jisté uznáte, že v době, kdy to nejméně potřebujeme, nám může znepříjemnit život. Rada, namáznout šroub před montáží kyselinou, jejíž „blahodárný" vliv měl přivodit pevnost spoje rzí, se mi moc neosvědčila. V rámci očisty nezapomeneme, že nářadí je nejen součástí stroje, ale i pomocníkem a visitkou jeho majitele. Podrobíme ho kontrole, vyházíme při té příležitosti všechno, co s sebou od loňska zbytečné vozíme a eventuálně nabrousíme opotřebené šroubováky, vyměníme opotřebené klíče. Zároveň tím zjistíme stav vnitřku schránky nářadí, která má jistě odřený vnitřní nátěr a spolu se schránkou akumulátoru bude vděčná za odstranění rzi a za nový nános barvy. Samozřejmé opravíme přebytkem barvy oprýskaná místa nátěru motocyklu, zvláště okraje nátěrových ploch, tj. hrany vzpěr a blatníků, spodní část rámové trubky pod motorem, a zvláště pilní natřou i podběhy blatníků. Rozhodně demontujeme kola, svlékneme pláště, očistíme ráfky a eventuálně je natřeme barvou. Při zpětné montáží nezapomeneme pláště a duše řádné naklouzkovat. Práce,zdánlivě velká se vyplatí a usnadní eventuální opravu defektů.

• Kdo maže, ten ...

Kola bychom stejně museli vyjmout, neboť je nutné zkontrolovat stav ložisek a promazat je. Přitom nesmíme zaměnit v posledním slovese slabiku „pro" za „pře". Všeho moc škodí. Říká se sice, kdo maže, ten jede, ale v tomto případě by nebrzdil. A brzdy se za dnešní hustoty provozu dostávají pomalu na první místo důležitosti funkčních orgánů. Proto také důkladně zkontrolujeme stav brzdového obložení a namažeme čepy čelistí a brzdového klíče. K informativnímu zjištění vůle ložisek postačí nasunutý hřídel, na jehož konci by se v nepříznivém případě projevila při střídavém pohybu nahoru a. dolů evidentní vůle. Pokud jsou ložiska v dobrém stavu, vymáčkneme prachovky a bez demontáže ložisek z vnější strany natlačíme mezi kuličky ložiskový tuk A02. Při demontáži prachovek je nutno dbát, abychom nepoškodili hlavně jejich vnější obvod, neboť prachovky pak snadno samovolně vypadávají. Nejlépe je demontovat je šroubovákem nasunutým zevnitř na plocho, směrem od vnitřního průměru k vnějšímu, a jeho pootáčením. Eventuální deformací prachovky srovnáme při montáži. Ztvrdlá a omačkaná plstěná těsnění vyměníme, neboť na jejich stavu závisí životnost ložisek. Zjistíme-li abnormální vůli ložisek, je nutno je z bezpečnostních důvodů vyměnit. A to tak, že na straně krytu brzdového bubnu vyjmeme pojistku ložiska a z protilehlé strany zarazíme druhé ložisko tak daleko, až ložisko, které bylo odjištěno, vypadne. Zbylé ložisko vyrazíme na druhou stranu a vyjmeme rozpěrnou trubku. Nová ložiska zalisujeme tlakem pouze na vnější kroužek ložiska, nejlépe pomocí trubky, přičemž se doporučuje mírné nahřátí brzdového bubnu pro snadnější montáž a vyvarování se nežádoucího otěru vnitřního průměru hlavy kola.

• Náplně

Pokud stroj přezimoval s prázdnou nádrží, přesvědčíme se ještě před natankováním, zda nám nádrž uvnitř místy drobně nezrezivěla; ve většině případů tomu tak bude na horních stěnách, neboť není technicky možné nádrž zevnitř povrchově chránit. Drobnou korosi odstraníme náplní směsi paliva a broků, které v nouzi nahradí malé šroubky nebo matice. Prostě vymyjeme ji jako láhev od mléka. Tohle ovšem mohou udělat i ti, kteří měli nádrž plnou i přes zimu. Vyčištění palivového systému se vždycky vyplatí a na dně nádrže bude stejně nějaká ta kapka vody, která kvalitě paliva nepřidá. Část péče věnujeme pochopitelně pružícím a tlumicím elementům, vycházejíce z faktu, že mastné pero nevrže a vidlice s olejem netluče, ale tlumí. A to se vždycky příznivě projeví na jízdních vlastnostech. I když není nutné po zajetí stroje vyměnit tlumičový olej, je lépe starý olej vypustit a vidlici znovu naplnit novým tlumičovým olejem. Nová náplň nám zaručí optimální obsah tlumičového oleje a hlavně se vyvarujeme eventuálního přeplnění, ke kterému by mohlo při pouhém dolévání dojít.

• Budiž světlo — i jiskry

Zvláštní pozornost věnujeme elektrické instalaci. Kabely s porušenou isolaci zásadně vyměníme. Nevyplácí se isolaci opravovat. Při prověrce kabelů zkontrolujeme zároveň stav spojů, neboť nedokonalé, znečištěné spoje způsobují zbytečné energetické ztráty a bývají nejčastějším zdrojem poruch. Žárovky se začernalými a uvolněnými baňkami vyměníme. Začernalé baňky signalisují totiž konec životnosti žárovky. U dynama překontrolujeme seřízení a stav kontaktů. Drobné opaly odstraníme pilníčkem, kontakty s hlubokými opaly vyměníme. Uhlíky kratší než 8 mm nebo uhlíky se zmenšenou dosedací plochou, což je nejčastěji způsobeno uštípáním okrajů, vyměníme. Nezapomeňme, že uhlíky se musí v držáku pohybovat sice volně, ale vůle nesmí být taková, aby se mohly příčit. Proto před montáží nových uhlíků očistíme vedení uhlíků v držácích a nové uhlíky, pokud jsou těsné, upravíme zabroušením na smirkovém plátnu, položeným na skle. Kolektor statoru očistíme hadříkem namočeným v benzínu a odstraníme zbytky nánosu prachu Z opotřebených uhlíků mezi lamelami. Je-li na ploše kolektoru znatelná drážka Od uhlíků, dáme kolektor osoustružit a obroušeným plátkem pilky zahloubíme mezilamelovou isolaci. Zběžně zkusíme výkon dynama. Dynamo by mělo při odpojeném akumulátoru krýt spotřebu proudu. Pokud tomu tak není a pokud zjistíme, že kotva regulátoru při vyšších otáčkách odskakuje, dáme dynamo přeměřit a seřídit v odborné dílně. Akumulátor doplníme destilovanou vodou; neplníme nikdy výše než k první přepážce nad deskami. Jinak kyselina určitě při jízdě vyteče, zničí schránku akumulátoru, případně i tlumiče výfuku. A mnohdy to svádí k dojmu, že dynamo moc nabíjí. Před montáží pochopitelně natřeme lehce tukem připojovací šrouby a očka kabelů na svorkách. Pokud nebyl akumulátor v době klidu řádně udržován a zůstal delší dobu nenabitý, je nutné smířit se s tím, že patrně budou desky chemicky zničeny. Charakteristickým znakem rozpadu desek a vytvoření kalové vrstvy je prudké kolísání hladiny elektrolytu. I v tomto případě můžeme očekávat výron elektrolytu během provozu. Pravý stav akumulátoru zjistíme změřením hustoty elektrolytu a napětí každého článku. Napětí by mělo být u všech článků stejné, v rozmezí 1,75 až 2,2 V, hustota 1,12-1,28 gjcm3, tj. 14 až 32° Bé, při čemž spodní hodnoty signalisují vybití. Důsledně budeme dbát na to, aby připojení akumulátoru bylo jištěno správnou pojistkou 15 A. Různá provisoria a náhražky — dokonce i přímé zapojení, skrývají známá nebezpečí Při revizi vodičů zkontrolujeme i stav lanovodů, prodřené, uskřípané vyměníme, případně promažeme. Několik kapek oleje přijme rád i pohon rychloměru.

• Řetěz a čistič

Než upřeme svoji pozornost na motor, ošetříme sekundární řetěz. Po vyprání v petroleji ho napustíme tukem v mírně zahřáté tukové lázni, při čemž není snad nutné upozorňovat, že se lázeň nesmí vařit. Pro životnost řetězu a jeho funkci je důležité, aby měl po opětné montáži v každé poloze kyvné vidlice správnou vůli. Nesmí dojít k jeho úplnému napnutí při středním propérování. Toho se vyvarujeme, seřizujeme-li vůli na motocyklu stojícím na kolech, nikoliv na stojánku tak, aby měl v kontrolním okénku při nadzdvižení průhyb alespoň 3 cm. Není snad nutné podotýkat, že pojistka řetězu musí směřovat uzavřeným koncem do směru pohybu řetězu a že je nutno dbát, aby po seřízení byla obě kola v jedné společné rovině. V rámci péče o motor se věnujeme nejprve jeho okolním orgánům, tj. tlumiči sání spolu s karburátorem a výfukovému potrubí. Z tlumiče sání vyjmeme mikročistič a vyklepeme na něm zachycené nečistoty. V případě, že za dobu uskladnění zvlhl, usušíme jej. Pozor — mikročistič se nepere, ani se nenapouští směsí oleje s benzínem. To uděláme pouze u strojů s vlhkým čističem. Samozřejmě vyčistíme i vnitřní prostor čističe a obnovíme průchodnost odpadových dírek na jeho dně. Zvlášť důležité je prověřit stav a těsnost pryžové spojky mezi karburátorem a tlumičem sání. Vstup vzduchu je žádoucí pouze přes čistič a jiný přístup vzduchu by mohl nepříznivě ovlivnit životnost motoru.

• Karbon a výkon

Standardní výkon motoru je závislý na průchodnosti výfukového potrubí. Proto vyčistíme v každém případě vložky tlumiče výfuku. Po vyjmutí z tlumiče je zbavíme karbonu nejlépe plamenem. Stejným. způsobem odstraníme karbon ve výfukových kolenech, pokud jsou nadměrně zakarbonována. Zákrok jim sice ubere trochu na vzhledu, ale odměnou nám bude dobrý výkon a nízká spotřeba. U motocyklu s větším proběhem kilometrů uděláme i dekarbonisaci motoru. Karbon na pístu, uvnitř hlavy válce a ve výfukových kanálech odstraníme opatrným oškrabáním škrabkou a součástky omyjeme. Současně odstraníme starým zlomeným kroužkem karbon z drážek pístních kroužků. Mají-li kroužky větší vůli než 0,8 mm, vyměníme je. Kroužek vložený asi 10 mm hluboko do horní části válce má mít správnou vůli 0,2 mm. Správné situování kroužků v zámcích a sražení hrany na průměru válce zaručuje snadnou montáž. Proto nikdy nepoužívejme násilí. Před montáží potřeme vnitřek válce a píst olejem, nahradíme poškozená těsnění. Olej, který před montáží hlavy vytlačíme pístem nahoru, otřeme hadrem. Zbude nám tedy jen zkontrolovat náplň oleje v převodovce a před prvním spuštěním odlepit spojku, abychom náhodou nepoškodili obložení lamel spojky. Jaro je za dveřmi a proto hurá do práce, která nám zajistí bezpečnou jízdu a další km bez zbytečných defektů.

 Jan Matějka

JAWA Brodce

Zdroj: Svět motorů 7/1965

Vloženo: 26.02.2014 Autor: Redakce Kategorie: Ze starého tisku

Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s využíváním vašeho souboru cookie.

Rozumím