Logo veteránweb

...místo pro všechny příznivce veteránů

Veteran web auto
Mapa okresů Přihlásit Registrovat


Motocykl s postranním vozíkem

Jak upravit a seřídit veterána po připojení postranního vozíku Velorex se dozvíte v článku z časopisu Svět motorů 8/65.

Karel KLIMENT
V poslední době se objevuje na našich silnicích zvýšený počet motocyklů s postranními vozíky. Vzhledem k tomu, že přibylo a stále přibývá mnoho adeptů tohoto způsobu využití motocyklu, chceme se věnovat poněkud podrobněji nutným technickým úpravám strojů; včetně jejich kapotáže, a technice jízdy na motocyklu s postranním vozíkem, která je značně odlišná od techniky jízdy na motocyklu sólo.
Motocykly 250 cm3 a skútry s postranním vozíkem se hodí jen pro jízdy v rovinatějším kraji a na kratší a střední vzdálenosti. Ve zvlněném až kopcovitém terénu bývá u těchto strojů, zvláště jsou-li zatíženy třemi osobami, nutné řadit v kopcích na druhý, někdy i první pře-vodový stupeň. Cestovní průměry rapidně klesají, spotřeba benzínu stoupá, motor se rychle opotřebí (maximální otáčky, špatné chlazení při pomalé jízdě). Podle zkušeností vyhovuje přijatelně středním a těžším podmínkám jízdy kubatura 350 cm3. Nyní o některých nutných úpravách motocyklu Jawa 350 cm3 s postranním vozíkem Velorex.
Je bezpodmínečně nutné vyměnit sekundární řetězové kolečko na motoru za kolečko o jeden zub menší. S takto upraveným převodem, při zatížení motocyklu dvěma osobami (jednou na motocyklu a druhou v postranním vozíku) dosáhneme takového režimu jízdy, že na středně kopcovité trati jezdíme převážně na 4. a 3. převodový stupeň.
Dále je nutné, aby rám motocyklu byl v místech uchycení postranního vozíku zesílen, třeba jen přídavnými plechy, které dodává družstvo Velo k postrannímu vozíku Velorex. Jinak hrozí nutná deformace rámu.
Kolo postranního vozíku musí mít sbíhavost s motocyklem asi 30 mm (měřeno od úrovně osy kola postranního vozíku k úrovni začátku přední pneu). Tato sbíhavost je velice důležitá. Seřízení sbíhavosti si ověříme tak, že při jízdě po rovném úseku ne příliš bombírované silnice uvolníme ruce s řídítek. Při správném seřízení musí motocykl jet stále přímo. Zkoušku opakujeme i při obsazeném postranním vozíku. I v tomto případě musí jet motocykl přímo.


Obr. 1. Sbíhavost kola postranního vozíku a odklon motocyklu


Motocykl musí mít odklon od postranního vozíku o úhel asi 3 stupňů od svislého postavení. Zhruba si správný odklon motocyklu ověříme tím, že motocykl s pravostranným vozíkem postavíme do pravé poloviny vozovky. Pohledem zezadu se nám motocykl jeví ve svislém postavení, poněvadž bombírováním vozovky se pravé kolo postranního vozíku dostane níže vůči ideální rovině. Tento odklon je důležitý také vzhledem k sjíždění zadní pneumatiky. Šikmo oježděný vzorek je známkou špatně seřízeného odklonu.
Zadní pneumatika vůbec nejvíce trpí ojížděním desénu. Asi po 15 000 km je prakticky ojetá, zatímco ostatní pneumatiky jsou ještě dobré. Je nutno, zvláště při jízdě ve třech, hustit zadní pneumatiku na vyšší tlak.
Jízdní vlastnosti se podstatné zlepší tlumičem řízení, prodávaným v Mototechně. Máme-li u „kývačky" tlumič řízení a kapotáž, doporučuje se vyvést lanko pohonu tachometru tak, aby volně procházelo brýlemi řízení a bylo vedeno z vnější strany středem masky kapotáže do uchycení na motoru. Je-li pohon veden ve své původní dráze, tj. plechovou příchytkou, těsné podél rámu a prochází-li vnitřní stranou kapotáže, pak se v důsledku zmenšení prostoru namontováním tlumiče řízení musí dvakrát téměř pravoúhle lomit. Tento dvojitý ostrý ohyb způsobuje praskání ohebného hřídele tachometru.

Obr. 2. Úprava vedení ohebného hřídele pohonu tachometru při použití tlumiče řízení na kapotovaném motocyklu. 1 - tlumič řízení, 2 - upravené vedení pohonu tachometru, 3 - ohebný hřídel prochází výřezy v masce přímo k motoru, 4 - původní vedení ohebného hřídele, který se při použití tlumiče řízení dvakrát ostře ohýbá, 5 -- rám, 6 - kapotáž, 7 - tachometr


Pérování motocyklu je nutno také upravit. U zadních teleskopů se musí rozpěrný kroužek posunout na horní zářez, aby se tím zvětšil tlak pružin. U předního pérování je nezbytná výměna pružin v teleskopech za silnější, které jsou rovněž k dostání v Mototechně. Při původních pružinách dojde někdy vzhledem k zatížení motocyklu postranním vozíkem k propérování až na kovový doraz, čímž trpí značně rám motocyklu. Opravny ročně svařují mnoho rámů prasklých pod hlavou řízení v důsledku těchto tvrdých nárazů.
V letních měsících se jako olejová náplň teleskopů osvědčil olej PP7. (Pro motocykl sólo jen tlumičový olej.)
Brzdy seřídíme tak, že při jízdě bez spolujezdce (u postranního vozíku Velorex) při sešlápnutí nožní brzdy kolo odlehčeného postranního vozíku mírně blokuje. Při zatížení spolujezdcem se pak projeví správné brzdění. Seřízení překontrolujeme tak, že jedeme s kopce za současného brzdění nožní brzdou. Po projetí krátkého úseku, asi 200 m, zastavíme a rukou porovnáme teplotu brzdových bubnů postranního vozíku a zadního kola motocyklu. Oba bubny by měly být stejné teplé. Jsou-li všechny tři brzdy správné seřízeny, je brzdicí účinek vyšší a tím i brzdná dráha kratší než u motocyklu sólo.

Obr 3. Upravená žebra hliníkové masky kapotáže dovolují větší průchod vzduchu k válcům

Řidiči motocyklu dělá velmi platnou službu u nás prodávaná kapotáž. Avšak i když je tvarově líbivá, funkčně nesplňuje veškeré požadavky na ni kladené.
Přední hliníková maska zakrývající otvor přístupu vzduchu k motoru se dá lehce amatérsky upravit tak, aby propouštěla alespoň o 30% vzduchu více. Masku sejmeme z kapotáže a její jednotlivé příčky ve svěráku zmáčkneme úplně k sobě. Tím podstatně zvětšíme průchod vzduchu mezi jednotlivými příčkami. Navíc aerodynamický kapkovitý průřez takto upravených příček umožní plynulé obtékání vzduchu bez tvoření vírů, které původní maska nutně způsobuje. Vhodným natočením krajních příček ještě usměrníme vzduch na válce. Boční plechy kapotáže, tvořící jakýsi tunel pro proudění vzduchu, upravíme. Tyto plechy mají univerzální tvar, aby vyhovovaly širokému sortimentu „péráků" a „kývaček" různých objemů válců. Proto tvar spodních výřezů souhlasí s tvarem víka převodovky jen u některých typů. Málo motocyklistů dbá na to, aby plechy dobře přiléhaly na spodní části k motoru. Přitom stačí vzít nůžky na plech nebo pilník a tvar přizpůsobit. Mnoho motocyklistů se dopouští hrubé chyby tím, že mají boční plechy u začátku sedla doslova přilepené na tvarované kryty zadní poloviny motocyklů novější výroby. I zde musí platit zásada, že plocha, kterou chladicí vzduch vystupuje, se musí rovnat minimálně ploše na vstupu vzduchu k motoru. Jinak se z motoru stanou „kamna" se všemi průvodními znaky přehřátí a nadměrného opotřebení.
Tomuto nežádoucímu zjevu se lehce odpomůže tím, že boční plechy, které mají ve své podélné ose mírně klenutý tvar, více prohneme, takže vzniknou jakési „uši" a odvod ohřátého vzduchu a tím i vlastní chlazení motoru se podstatně zvýší. Výřezy na konci levého plechu, mající funkčně i jiný význam (ovládání kohoutku benzínu, vzduchové klapky u karburátoru) nestačí odvádět přiváděný náporový vzduch. Proudění pomůže vyříznutí stejného horního otvoru v pravém plechu. Za chladného počasí proudí těmito otvory teplý vzduch, který ohřívá partie kolem kolen a spodní otvory umožňují zahřátí nohou.
Druhou nectností kapotáže je vzdálenost předních plechů od kolen. Vzduch proudí za jízdy bohužel přímo na kolena, což je největší závada vyráběné kapotáže. Kolena takto „ovívaná", případně ještě promoklá, jsou právem postrachem motocyklistů.
Soustavnému prochlazování kolen lze snadno odpomoci dečkou, vyrobenou z pogumovaného textilu, koženky apod., kterou uchytíme po přehnutí přes okraj kapotáže sponkami, vyrobenými z ohnutých hliníkových pásků, a vše olemujeme nasunutou rozříznutou gumovou hadičkou vhodného průměru nebo koupenou profilovou gumou. Výhodné je udělat dečku dvojitou tak, že spodní část obepíná nádržku a horní kryje kolena a stehna. Na vnější stranu spodní dečky našijeme 5 mm silné kusy pěnového molitanu (polyuretanu), který má výborné tepelné izolační vlastnosti. Benzínová nádržka nás pak nechladí do kolen.
U třistapadesátek se pro lepší chlazení v létě přišroubují na vnější strany masky vhodně tvarované plechy (lapače), které přivádějí větší množství vzduchu k válcům. Za velmi teplého období je výhodnější — pro lepší odvod tepla — odstranit boční plechy kapotáže, zejména v případě, že jsou namontovány přídavné lapače vzduchu.

Obr. 4. Přídavné plechy zabezpečují přívod většího množství vzduchu k válcům a tím lepší chlazení motoru


Údržbu motoru usnadní gumová zástěrka z předního blatníku Čezety, kterou namontujeme na náš přední blatník. Hranice bláta odstřikujícího od předního kola se tím sníží pod úroveň spodní části výřezu masky na kapotáži. I v této úpravě lze spatřovat přínos dobrému chlazení motoru, poněvadž kapotáž snižuje možnost udržovat nejvíce zablácené přední části válců v dokonalé čistotě.
Ti, kteří mají novou kapotáž s blikači si mohou zapojit blikače i na postranní vozík. V blatníku postranního vozíku je koncové světlo a odrazka; ty vymontujeme a na jejich místo do vzniklého prostoru umístíme koncovou kombinovanou svítilnu z Octavie. Její velikost náhodou přesně odpovídá prolisu ve sklolaminátě. Do jantarového světla zapojíme vedení k pravému zadnímu blikači, do červeného koncové světlo. Umístění pravého předního blikače má dvě možnosti. V každém případě si pořídíme obrysovou svítilnu z Tudora, běžně prodávanou. Přišroubujeme ji na horní stranu blatníku. Blikač zapojíme buď do tohoto světla nebo ještě lépe prohodíme funkce předního osvětlení na blatníku. To znamená, že do původního obrysového světla zapojíme pravý přední blikač a do přikoupené svítilny na blatníku zapojíme přední obrysové světlo. Nečiní žádné potíže vyvést do zadní kombinované svítilny i brzdovou svítilnu.
Přepínač světel, běžně umísťovaný do horní části krytu světlometu pod tachometr, není praktický. Je lepší opatřit si kryt, event. i s přepínačem z Čezety a ten umístit do stejného místa na pravé straně řídítek jako u Čezety. Ti, kteří mají panelový kryt řídítek, si v místě přesahu upraví výřez v panelu. Toto umístění je daleko pohodlnější, poněvadž nemusíme při ukazování směru pouštět řídítka. Do místa pod tachometrem si můžeme zamontovat kontrolku na registraci funkce blikačů.
Zvláštní kapitolou je vnikání výfukových plynů do postranního vozíku u motocyklů s kapotáží. Za jízdy vzniká za kapotáží nutně podtlak, který za extrémních provozních podmínek působí vsávání výfukových plynů do prostoru postranního vozíku. Proto je nutné věnovat maximální péči utěsnění a pořádnému utažení převlečných matic na kolenech výfuků i v místě uchycení vlastních výfuků. Ventilace postranního vozíku, zvláště v létě se dá zlepšit tvarovaným kouskem plexiskla nebo i jiné plastické hmoty. Různým natočením (sklopením) se dosáhne žádoucího větrání. V případě deště stačí tvarovaný kus přetočit na vnější stranu ochranného štítu postranního vozíku.
Tím jsme v hlavních rysech vyčerpali prvou část — technické úpravy. Popisem techniky jízdy s motocyklem s postranním vozíkem se budeme zabývat ve zvláštním článku.

Obr. 5. Různým nastavením tvarovaného plexiskla lze regulovat větrání postranního vozíku
 

Zdroj: Svět motorů č.8/65

Vloženo: 19.03.2014 Autor: Redakce Kategorie: Ze starého tisku
Pískování veteránů  Český Brod

Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s využíváním vašeho souboru cookie.

Rozumím