Logo veteránweb

...místo pro všechny příznivce veteránů

Veteran web auto
Mapa okresů Přihlásit Registrovat


Besedy o mopedech

Spojený velkoobchod v Plzni za spolupráce n. p. Motor uspořádal besedu o mopedech, kde se sešlo na 400 mopedistů. Celý článek byl poprvé uveřejněn v časopise svět motorů 24/1959 a jeho přepis najdete i na našem webu.

Účelem besed, které uspořádal Spojený velkoobchod v Plzni za spolupráce n. p. Motor, závod Stadión Rakovník a Čs. státní pojišťovny o našich nejmenších vozidlech - mopedech Stadión S-11, bylo podniknout co nejširší průzkum názorů majitelů mopedů a zjistit, s čím jsou nebo nejsou majitelé spokojeni, co by mělo být výrobou vylepšeno, co působí potíže, ať již jakéhokoli druhu. Na jednotlivé dotazy odpovídal zástupce výroby. Besedám bylo přítomno 400 mopedistů. Pro ty další, kteří nebyli přítomni, abychom chtěli alespoň ve stručnosti ukázat na některé maličkosti, které i jim pomohou při provozu mopedu.

 

Obtížné spouštění motoru

 

Převod spouštěcího ústrojí je 1:24, čili sám o sobě dosti značný. Je volen s ohledem na možnost "přišlapávání". Aby se usnadnilo spouštění, je v hlavě válce dekompresor. Vestoje rozkročmo nad mopedem natočíme pedály po smáčknutí páčky spojky do polohy podle obrázku 1. Při sešlapávání si lze pomoci smáčknutím páčky dekompresoru. Tím se zmenší komprese ve válci a motor se snáze a rychleji roztočí. Nesmíme ovšem opomenout páčku dekompresoru včas pustit (uvolnit) před došlápnutím pedálu do dolní polohy, aby se ve válci mohla směs dostatečně stlačit a zapálit. Motor lze spouštět také tak, že se zařadí 1. převodový stupeň a s vypnutou spojkou šlapeme jako na jízdním kole. Za stálého šlapání uvolňujeme pomalu páčku spojky a současně přidáváme plyn, až nám motor spustí.

 

Přepalování vlákna zadní žárovky

 

Vlákno se může spálit při vysokých otáčkách motoru a v okamžiku přepnutí přepínače, kdy je zadní žárovka zatížena velkým přepětím. To se však může stát pouze u mopedu, kde je zapojení řešeno jedním kabelem, a to zpravidla tehdy, není-li moped v pohybu. U těchto strojů lze si pomoci zapojením zadního světla dvoupramenným kabelem, a to tak, že kabel

 

Besedy o mopedech

Obr. 1. Základní poloha pedálů při spouštění motoru

 

zapojíme na obě patice hlavní žárovky světlometu, zadní světlo odizolujeme od blatníku (kostry) a druhé konce kabelu připojíme pak pod šrouby základové desky zadního světla (viz obrázek č. 2). Tímto zapojením prochází proud k zadnímu světlu vždy přes jedno vlákno hlavní žárovky, takže se nepřepálí.

 

Seřizování řazení

 

Při seřizování postupujeme takto: zařadíme 2. převodový stupeň. Nejsou-li kola v záběru, povolíme pojistnou matici (viz obr. č. 3) a zašroubujeme seřizovací šroub asi o 4-6 závitů. Druhý převodový stupeň lze obvykle potom ihned zařadit. Pak přeřadíme na neutrál a mopedem pojíždíme na místě. Při správném seřízení nesmí ozubená kola zachytávat vzájemně o sebe. Jestliže zuby zachytávají, je šroub zašroubován příliš hluboko a je nutno jej vyšroubovat asi o 2 závity. Opět vyzkoušíme pojížděním na místě správné zařazení všech stupňů. Seřízený lanovod znovu zajistíme dotažením matice. Při větším uvolnění lanka, kdy již nelze seřídit jeho délku šroubem uprostřed, musíme demontovat pravé víko motoru a přestavit koncovku lanka ve vidličce, a to při zařazením 2. převodovém stupni tak, že povolíme šroubek hlavičky, lanko z koncovky povytáhneme a opět šroubek dotáhneme.

 

Kontrola šroubových spojů

 

Před první jízdou se přesvědčíme, zda se při dopravě nepovolily některé šrouby nebo matice. Rovněž po skončení prvé krátké ověřovací jízdy znovu zkontrolujeme, zda jsou všechny šrouby a matice řádně dotažené, případně je dotáhneme. Zvýšenou pozornost při kontrole a dotahování je nutno věnovat především hlavně řízení, viz obr. č. 4, tj. matici hlavového složení, dále vřetenu řidítka, matici hřídele předního a zadního kola, upevnění motoru a hlavě válce. Za dalšího provozu je nutné i nadále dbát na správné dotažení všech šroubů a matic.

 

Pérování přední vidlice starého typu

 

Tento druh předního pérování vyžaduje občas promazat. K tomu postačí (asi po ujetí 300 - 500 km) nakapat několik kapek oleje po obou stranách koncovek ramen přední vidlice, kde jsou třecí kroužky z plastického materiálu. Jejich přimazáním se sníží tření mezi pružnými bloky, kroužky a koncovkami a dosáhne se měkčího pérování.

 

Přehřívání motoru

 

Přehřívání motoru může nastat z několika nejrůznějších příčin. Může být způsobeno špatným poměrem palivové směsi (málo oleje - správný mísící poměr 1:20, benzín obchodní jakosti s olejem DT Mix). Dále může být způsobeno chudou směsí (zanesená tryska, přisávání vzduchu netěsnostmi), pozdním zápalem (nutnost seřídit předpal, nejlépe v odborné dílně), rychlou a dlouhotrvající jízdou na 1. převodový stupeň, zaneseným výfukem a tlumičem (rozebrat a vyčistit), i silně znečištěnými žebry hlavy válce a motoru, jakož i použitím nevhodné svíčky. V každém případě je nutné překontrolovat tato ústrojí, zda jsou v pořádku. Pro opravy lze doporučit odborné opravny n. p. Mototechna, zvláště pokud nemáme dostatek zkušeností.

 

Majitelé mopedů a dopravní předpisy

 

Majitele mopedů bychom chtěli ještě jednou upozornit na to, že i když neskládají zkoušky, jsou povinní znát dopravní předpisy pro provoz motorových vozidel, nejméně v rozsahu, uváděném na stranách instrukční knížky "Návod k obsluze a údržbě". kterou majitelé dostanou při koupi mopedu.

Mezi řadou diskutujících účastníků

 

Besedy o mopedech

Obr. 2. Schéma zapojení koncové žárovky

 

Besedy o mopedech

Obr. 3. Seřizovací článek lanovodu řazení

 

Besedy o mopedech

Obr. 4. Složení hlavy řízení

 

nechyběly hlasy o spokojenosti s mopedem, a to po ujetí 8, 10 i 15.000 km. Besedám byli přítomni majitelé vesměs starší, průměrně asi 55 let. Postrádali jsme účast mladých, z nichž mnozí, jak víme z praxe, dosti často si zaměňují naše silnice za závodní dráhy. S těmito bychom byli rádi hovořili.

Připomínky spotřebitelů budou sloužit pro zlepšování výrobků.

Zd. POLCAR

zdroj: Svět motorů 24/1959

Vloženo: 05.12.2013 Autor: Redakce Kategorie: Ze starého tisku
Pískování veteránů  Český Brod

Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s využíváním vašeho souboru cookie.

Rozumím