Logo veteránweb

...místo pro všechny příznivce veteránů

Veteran web auto
Mapa okresů Přihlásit Registrovat


30 rad k ochraně vozidla, snížení provozních nákladů a zvýšení bezpečnosti jízdy

Článek 30 rad jak snížit spotřebu a zvýšit bezpečnost jízdy napsal inž. Hausman v časopisech Svět motorů 23 a 24/1959, díky tomuto článku se i dnes mohou nejen mladí motoristé poučit o některých zásadách dobré jízdy.

Touha po vlastním vozidle zasahuje hluboko do mysli (i kapsy) vysokého procenta lidí, kteří pokládají za vhodné, potřebné anebo přinejmenším za moderní, být motorizování. Prosces individuální motorizace začíná obyčejně mopedem, pak následuje motocykl či skútr, vrchol představuje zatím automobil, a když ten si přivlastní pan následník, zbude na nás starší třeba jen ten Pionýr nebo zase moped. Možná, že později zanevřeme na silnici a přeorientujeme se na jiný sport, třeba na motorový člun. Ale to už je jiná věc. Dnes si chceme všimnout tohohle: málokteří z těch, kdo jsou posedlí mánií jezdit, ba i ti, kteří opravdu jezdit musí, dovedou anebo se přinutí jezdit ekonomicky. Přesto však chtějí jezdit hodně, častěji se "odpoutat" od města a utéci se do přírody, a vůbec používat svého vozidla také ke zpestření a obohacení svého života. Jejich mysl se sice obohacuje - zážitky a dojmy více či méně trvalými - ale tobolka, dříve též zvaná prkenice, se nápadně ploští a vozidlo stojí pak v garáži či na ulici stále delší dobu svého houževnatého života

A protože nemůžeme pro naše čtenáře zařídit ani zlevnění pohonných hmot, ani samotných vozidel a jejich oprav, chceme jim alespoň poradit, jak mohou za stejné peníze dojet dále a platit méně účtů. Nechť to, co jim poradíme, považuji za vnitřní, skoro neslyšitelný, ale stále se do našeho podvědomí vtírající, tenký, kovový hlásek našeho týraného vozidla: Bráním se tvému zacházení, buď ke mně šetrnější, hleď si mne, budu se ti déle líbit, budu ti dobře a věrně sloužit, budu ti přece milejší, když tě budu ti dobře a věrně sloužit, budu ti přece milejší, když tě budu míň stát, když ti dám víc radosti! Jsem přece také jen výtvor lidských rukou, tvoje - bezbranné vozidlo.

 

Rady - jež se stejně vztahují na mechaniku, neboť je nemožné jezdit s vozidlem ve špatném stavu - zdaleka nesledují to, abyste jezdili rychlostí želvy. Naproti tomu vás nechceme vyprovokovat k jízdě rychlosti - třeba tří antilop za vteřinu, a to už je velká rychlost, jak říkával jeden z řidičů nejstarší školy, Franta Šilingr, který ještě nosíval chlupatý kozí kožich a modrou šoférskou čepici s lesklým štítkem, zálibně si popotahuje černý knír. Chceme vám jen vnuknout lepší způsob jízdy, který vám poskytne stejné radosti, ale přitom déle zachová třetí rozměr vaší peněženky, jak pokud jde o účty za benzín a olej, tak co do celkového opotřebení vašeho vozidla.

Každý typ vozidla má jinou úspornou rychlost jízdy. Ale všechny typy se podřizují základním pravidlům, jež jsou velmi jednoduchá ve svých aplikacích na různé typy, když s nimi chceme jezdit ekonomicky.

A tato pravidla, jež vylučují, resp. neberou v úvahu drahé mechanické úpravy, jsme pro vás sestavili. Ovšem jen pro vozidla karburátorová.

Prvou skupinou, která na vozidle vyžaduje pozornost, je samozřejmě motor. Ten musí předem splňovat tři prvořadé podmínky úsporného provozu: musí mít dobré zapalování, bezvadnou karburaci a přijatelnou kompresi, tj. vnitřní těsnost. Aby tomu tak bylo, zamyslete se nad patnácti hlavními body, jež následují:

 

1.

Zapalovací svíčky:

Jestliže některé vynechávají anebo vůbec nezapaluji, je spalování směsi ve válcích neúplné, vadné. Plýtváme benzínem bez užitku. Vyčištění svíček nic nestojí, jejich vypískování je za babku a jejich výměna je snadná. Ujet s jednou sadou svíček 40.000 km bez demontáže je možné, ale lacinější je vyměnit svíčky vždy za 15.000, nejvýše za 25.000 km. Pamatujeme-li na výměnu včas, podaří se nám dostat výrobcem předepsaný druh.

 

2.

Přerušovač se tak jmenuje proto, že právě rychlé a úplné přerušení proudu v okamžiku, kdy se od sebe vzdálí jeho kontakty, vyvolá přeskočení jiskry na svíčce. Nepřerušuje-li bezvadně, plýtvá benzínem stejně jako vadná svíčka. Vadné doteky přerušovače, opálené raménko rozdělovače, špatný dotek kabelů vysokého napětí, probíjející kabely od cívky nebo ke svíčkám (jiskření vidíme dobře za tmy), nečisté víko rozdělovače, to vše je na úkor ekonomie provozu, zvláště při spouštění, jež se stává nesnadným. Stojí pak mnoho benzínu a zbytečné opotřebení akumulátoru i spouštěče.

 

3.

Akumulátor musí být "ve formě", dobře udržovaný a nabitý, aby jeho proud účinně točil motorem při spouštění a stačil přitom i pro zapalování. Často stačí očistit a dobře upevnit svorky a potřít je tukem.

 

4.

Spouštěč často zanedbáváme. Potřebuje čas od času vyčistit kolektor anebo vyměnit kartáčky. Bude pak spouštět motor neprodleně a beze ztrát paliva.

 

5.

Přepal musí být dobře seřízen. Jiskra na svíčce musí přeskakovat přesně v nejvhodnějším okamžiku. Jinak se nezužitkuje kalorický obsah paliva úplně. K tomu se při příliš malém předpalu motor přehřívá, při příliš velkém klepe, což znamená nejen pokles výkonu, ale také rychle postupující, abnormální opotřebení klikového ústrojí. Proto se vyplatí dát si občas přezkoušet a seřídit zapalování servisním osciloskopem PALTEST J T 150, který vyrábí n. p. Jiskra-Tábor a který již má celá řada větších opraven elektrického zařízení.

 

6.

Nádržka paliva a potrubí musí být těsné. Mnoho majitelů malých vozidel se pozastavuje nad vysokou spotřebou. Udělali by dobře, kdyby se podívali po nějaké té netěsnosti. Někdy také mizí dosti benzínu přeplněním nádrže a zvláště během prvních kilometrů po takovém "našlapání" nádrže, zvláště za jízdy po špatných cestách, kdy benzín vystříká odvzdušňovacím otvorem nebo netěsnostmi, např. kolem uzávěru nebo příruby měřiče. Když je pak nádrž jen napůl naplněna, můžeme ji pozorovat a ohmatávat celé hodiny, aniž bychom cokoli vadného zjistili.

Zčásti uspaná přívodní trubka zase připravuje motor o část jeho energie a u dvoutaktu může způsobit přehřívání chudou směsí, případně i zadření.

 

7.

Čerpadlo paliva je orgán, který nesnese prostřednost. Vyplatí se vyměnit je, jakmile ochabne, zvláště proto, že obyčejně teče a zvyšuje vedle spotřeby i nebezpečí požáru.

 

8.

Čističe vzduchu a paliva mají velmi nepříznivý vliv na spotřebu, jsou-li zanešeny. Jejich údržba je jedním ze základních úkonů, jež se mají dodržovat podle návodu k obsluze.

 

9.

Karburátor čeká na vyčištění alespoň jednou ročně. Jeho úkolem je přesné odměřování benzínu do nasávaného vzduchu a rozprašování paliva. Není-li schopen správně fungovat, nevyužijí se účinně obě složky, z nichž karburátor tvoří směs. Prvá z nich, vzduch je zdarma. Ale benzín stojí mnoho peněz.

 

10.

Dobré seřízení chodu naprázdno závisí na malém pootočení šroubovákem vpravo či vlevo. Není to nic, ale představte si, kolik benzínu, oleje a opotřebení motoru za rok vyplýtváte, poběží-li motor při každém čekání naprázdno na sytější směs a dvakrát rychleji než by měl.

Dejte si příležitostně přezkoušet spotřebu a seřídit karburátor Službou n. p. Motor-Jikov - nebo některou jinou odbornou provozovnou - nebudete litovat a dostane se vám velmi zajímavého poučení.

 

11.

Chladič (je-li motor chlazen kapalinou) chce být čistý. Protože je třeba voštinový, neznamená to, že v jeho voštinách musí být usušené včely, vosy, medáci či motýli, anebo bláto a prach. Nechladí-li správně, zvláště v létě může se nadměrná pracovní teplota motoru proměnit v účet za rozsáhlou opravu. Acidin, Petrocidin (zavádí Druchema) nebo alespoň ocet k vnitřní očistě chladiče je rozhodně levnější.

Za každého počasí však udržuje teplotu motoru v rozpětí 80 až 95°C. Jeho spotřeba i opotřebení budou minimální.

 

12.

Dobrý řemen dynama a větráku, případně chladícího dmychadla, je sice levný, ale pohání dynamo, jež má vliv na životnost akumulátoru, který levný není. Údržba dynama je jednoduchá, ale čas od času nutná. Mimoto závisí na správném napnutí řemene i účinnost vodního čerpadla, větráku nebo chladícího dmychadla. Klouzání řemenu se tedy také může proměnit v nemile vysoký účet.

 

13.

Motor musí být dobře mazán. Není nic nákladnějšího než zanedbávaná výměna oleje, výplach motoru, výměna vložky čističe oleje anebo používání oleje nevhodného druhu či jakosti.

 

14.

Motor má být čistý. Kryje-li jej vrstva prachu, prosáklého olejem, je jasné, že se pod tímto neprodyšným "kožichem" nebude tak dobře chladit jako motor čistý a že se to projeví na jeho funkci. Čistíme-li pečlivě motor, např. naftou (napřed raději odpojíme akumulátor), skoro vždycky přijdeme na nějaký uvolněný šroub, který málem již vypadl, anebo vůbec na počínající závadu, kterou můžeme v zárodku odstranit.

 

15.

Komprese musí být přijatelně vysoká. Je to jedna ze základních podmínek hospodárného provozu. Není-li komprese normální, např. pro špatně těsnící ventil, dohořívá směs mimo válec. To zvyšuje spotřebu. Dobře vybavená oprava může změřit kompresní tlaky v několika minutách. Tato zkouška vám mnoho řekne o stavu vašeho motoru a o jeho hospodárnosti.

*

Když jsme probírali těchto 15 bodů, přejdeme ke kontrole dalších orgánů vozidla ve třech následujících "operacích":

 

16.

Tlak v pneumatikách je radno dodržovat podle předpisu výrobce. Ocejchujte si svůj měřič podle cejchovaného měřice, který budou mít nebo již mají čerpadláři anebo podle správně ukazujícího měřiče, který má váš přítel. Ventilky chraňte čepičkami, aby se do měřiče nedostávala při měření nečistota. Vadnou vložku ventilku hned zahoďte. Podhuštěné pneumatiky spotřebují ke svému valení spoustu energie, přitom se přehřívají a ničí, snižujíce navíc bezpečnost jízdy. Přehuštěné pneumatiky ničí podvozek i karosérii a způsobují nebezpečné odskakování kol a přetáčivost. Kola vzájemně vyměňuje podle návodu výrobce.

 

17.

Tlumiče výkyvů mají za úkol omezit rozkmit pérování. Bez účinného tlumení by kola skákala po silnici jako tenisový míč po tvrdém hřišti. Hnací kolo, které odskakuje od vozovky, se točí bez užitku. Utrácí tedy náš benzín. K tomu zvyšuje opotřebení pneumatiky, snižuje bezpečnost jízdy a v krajním případě může být i jednou z příčin nehody.

 

18.

Dobře seřízené brzdy jsou pro úspornou jízdu stejně důležité jako dobře seřízený motor, ale pro bezpečnou jízdu ještě důležitější. V dalším uvidíme, že úsporná jízda je plynulá, nenásilná. Brzdy tedy musí zabírat progresivně a při normální jízdě nesmějí vůbec "brousit". Hřejí-li se, aniž jsme brzdili, stojí to peníze v podobě zvýšené spotřeby paliva i pneumatik. zabírají-li prudce, když potřebujeme jen mírně zpomalit, maří tím pohybovou energii, kterou vozidlu dodal motor, příliš náhle, a o to víc pak musíme přidat plynu k opětnému urychlení vozidla.

Prudká akcelerace, následovaná silným brzděním, zvyšuje cenu kilometru jízdy např. o 1 haléř na benzínu, ale již o 3 h na pneumatikách a obložení brzd a o 2,5 h na mechanickém opotřebení vozidla.

 

POČÁTEČNÍ NÁKLADY JSOU NEPATRNÉ

 

Je nesporné, že většina úkonů o nichž jsme hovořili, stojí nějaké peníze. Ale až na opravu, kterou si třeba vyžádá špatná komprese, jsou tyto malé, údržbářské práce, málo tíživé. Musíme je vykonat tak jako tak, chceme-li předejít výdajům, jež by náš rozpočet mohly ruinovat. Na druhé straně není finanční operace, jež by nevyžadovala aspoň malý počáteční vklad. A hospodárný provoz, který z takové investice vzejde, se bohatě vyplatí. Je také zřejmé, že vaše vozidlo nebude vyžadovat vykonání všech uvedených úkonů a že ti, kdož se omezí např. na body 1, 5, 8, 10, 12, 16 a 18, nevydají prakticky nic, ale zato bude jejich vozidlo bezpečnější a hlavně hospodárnější.

 

POMALU NEZNAMENÁ ÚSPORNĚ

 

Když jsme připravili vše pro úspornou jízdu, jak teď s vozidlem ekonomicky jezdit?

Právě tak, jako jsme v části rad k mechanismům vozidla nedoporučili "chudé" seřízení karburátoru, jež by nebylo hodpodárné, protože jím trpí motor, který byl vykonstruován tak, aby jeho spotřeba byla co nejmenší, nedoporučujeme u většiny typů osobních vozidel ani rychlost jízdy pod 70 km/h (tam, kde je to dovoleno), a to ze tří důvodů:

 

A

Jezdit příliš pomalu je nebezpečné, protože to nutí ty ostatní vás předjíždět a každé předjíždění je zdrojem nehod. Dále proto, že kdo si zvykne jezdit pomalu, potřebuje k předjíždění dlouhý úsek a to může vést k nehodě.

 

B

Vozidlo je stroj, který byl vytvořen především k tomu, aby nám ušetřil čas a umožnil delší odpočinek tam, kam nás rychle zaveze. Omezovat rychlost znamená brzdit pokrok. Stačí si představit, co by se stalo s naším hospodářstvím, kdyby všichni po silnicích jezdili rychlostí třeba té želvy.

 

C

Konečně víme, že automobil, jedoucí příliš pomalu, není úsporný, protože se jeho motor při přímém záběru nedostane do nejvýhodnějších otáček, při nichž pracuje ekonomicky.

*

Když jsme si stanovili tyto důležité předpoklady, řekněme si ještě 12 rad, které z vás rychle mohou učinit "ekonomického" jezdce nebo řidiče:

 

19.

Mějte lehkou a klidnou nohu (u motocyklu ruku). Ovládací ústrojí automobilu, pro spotřebu paliva nejvýznamnější, je akcelerátor.. Proto se vystříhejte toho, abyste "na to dupali" nohou jako z olova. Je nutno dobře odstupňovat tlak, jakým stlačujete pedál, abyste jej odměřovali co nejcitlivěji. V osobním voze pomohou lehké střevíce. Stálé změny rychlosti jízdy hraním si s plynem jsou drahý špás.

 

20.

Prostudujte si itinerář než vyjedete na delší cestu. Je to složitější než se zdá, protože i přímé úseky přestanou být výhodné pro úspornou jízdu, je-li silnice přeplněna vozidly. Proto může být v okolí velkých měst výhodnější volit jiné silnice než výpadní, zvláště v sobotu a v neděli. Využijte tedy dobrých vedlejších silnic, abyste mohli plynule jet úsporným tempem. Jsou někdy zajímavější i svým okolím.

 

21.

Bohaté stolování na dlouhé jízdě se nehodí, protože řídit vůz po opulentním hodování přestává být požitkem. Přeplněný žaludek snižuje ostražitost, uspává, působí pocit nepohodlí. Proč třeba výjimečné nezměnit zvyk a nejet právě v době, kdy jiní jedí nebo spí? Úspora bude dvojí. Pokrm v podobě lehce stravitelných chlebíčků a zákusků bude levnější a menší spotřeba na volnější silnici vás opravňuje k tomu, abyste se v cíli své cesty pořádně najedli ve vybrané restauraci.

 

22.

Nenechávejte zařazeny mezipřevody zbytečně dlouho. Rozjíždíte-li se, všímejte si sami sebe. Proč "vytáčet" motor na druhý převod tak vysoko, že již řinčí ventily u Spartaku nebo že musíme sešlápnout plyn až k podlaze u Wartburgu? Zkuste postupně řadit nahoru co nejdříve, jakmile se motor rozběhne nejvýše na 2/3 svých maximálních otáček při nižších převodech. V tomto ohledu respektujte barevné značky na rychloměru, nebo si vhodné rozpětí označte - třeba lakem na nehty paní svého srdce. Předejdete zbytečně dlouhému používání mezipřevodů, zbytečným otáčkám motoru, při nichž má větší měrnou spotřebu.

 

23.

Naučte se dívat daleko vpřed, jak na silnici, tak v městě. Vystříháte se prudkého brzdění. Uberete plyn, jakmile spatříte, že se blíží překážka anebo že světelný signál se změní na červenou a budete zpomalovat postupně, používajíce brzd co nejméně.

 

24.

Zapomeňte na řazení na dvakrát (s meziplynem) a vozů s dobře synchronizovanou převodovkou. Nezapomínejte, že kdykoliv prudce sešlápnete akcelerátor, stříkáte proud benzínu akcelerační pumpičkou, jež je "žravá" a značně zvyšuje spotřebu. na to pamatujte i při manévrování s vozem na místě nebo při zaparkování a "netrylkujte plynem". Na to stačí velmi mírně zvýšené otáčky chodu naprázdno a jen více citu v nohou.

 

25.

Učte se poslouchat motor. Je to jedna ze základních podmínek úsporné jízdy. Naučíme-li se kontrolovat chod motoru sluchem, poznáme instinktivně stav jeho zatížení i otáček. Pamatujíce na to, zkuste třeba tohle, při určité rychlosti nepatrně uberte plyn. Často zjistíte, že vozidlo stále ještě slabě zrychluje, ač jste ubrali, zvláště při jízdě do kopce. Pokračujte v ubírání až do polohy, kdy vozidlo začne zpomalovat a tu nepatrně přidejte, abyste zase našli polohu, při níž (při nejmenším otevření škrtící klapky nebo šoupátka) bude rychlost jízdy největší. Pokud neměly motory účinné tlumiče sání, poznali jsme to lehce, podle nejsilnějšího syčení. Poslouchejte za této polohy akcelerátoru motor. Vůz jede stejně rychle jako při poněkud více otevřeném plynu, ale co se změnilo, je spotřeba. Vryjte si v paměť zvuk motoru v okamžiku, kdy jste nepatrně ubrali plyn, aniž klesla rychlost, který znamená, že se motor točí za nejhospodárnějších podmínek, čili režimu. Tento zvuk musíte stále hledat, c                ož bude tím snazší, když budete jezdit v rozpětí ekonomické rychlosti svého vozidla, jak je zřejmá z křivky jeho spotřeby v příslušném návodu k obsluze.

 

26.

Neváhejte řadit dolů. Jízda s "lehkou nohou" a s odposloucháváním zvuku motoru v některých případech nestačí. Jedete třeba do kopce, cítíte, že vozidlo jej třeba ještě zdolá na přímý záběr a majíce na paměti úspornosti, otevřte několikrát plyn poněkud více. Je však lepší, zmáčknout akcelerátorem ovládanou akcelerační pumpičku jen jednou, a zařadit nižší převod, protože pak můžete ubrat plyn, abyste opět našli ekonomický režim. Necháte-li totiž motor laborovat, tj. namáhat se při klesajících otáčkách nadměrně a ještě s příliš otevřeným plynem, dostáváte se do oblasti nadměrné spotřeby. Kdybyste přitom mohli pozorovat galvanometry termočlánků, vsazených do různých orgánů nebo článků, vsazených do různých orgánů nebo míst spalovacího (pracovního) prostoru válce, s hrůzou byste pozorovali, jak letí nahoru teploty vysoce tepelně namáhaných míst, jako jsou elektrody svíčky, talířky ventilů, u dvoutaktu dno pístu, pístní kroužky, příruba karburátoru apod. Pak se není co divit, že klesá jejich vzdornost vůči opotřebení, že je olej nestačí mazat, že začnou i žhavit, že se začne vařit benzín v plovákové komoře a že motor začne klepat.. A u dvoutaktu začne ohromně růst spotřeba. Tedy sešlápnutím plynu v tomto případě dodáváte motoru více paliva než může spotřebovat, protože ztrácí v kopci otáčky. To znamená plýtvání, nehledě k mechanickému namáhaní a vibracím, jimiž trpí vozidlo. Zařazením nižšího převodu využijete svého paliva i vozidla lépe, spotřeba bude menší.

 

27.

Nejezděte z kopce na neutrál. Tato technika jízdy z kopce přináší efektivní výhody, případně i menší úsporu jen u těch vozů, které jsou opatřeny zvláštní volnoběžkou za převodovkou. Jou to u nás výhradně vozy s pohonem předních kol a dvoudobým motorem. Zato u normálních vozů může při tomto improvizovaném stylu dojít ke škodám na hnacím ústrojí, jejichž oprava je pak nákladná. Někdo vypne jen zapalování a brzdí motorem (pozor na případy, kdy se při vypnutí zapalování uzamkne také řízení!) Při tomhle způsobu brzdění motorem by se musel také uzavřít přítok benzínu do karburátoru, protože ač se nasávaná směs nespaluje, proudí dále motorem a jde nazmar.

Jiní se spokojují sešlápnutím spojky. Tím se neobyčejně opotřebí její vypínací ložisko. Při vzrůstu rychlosti nad 90km/h se již stalo, že se přitom rozletěl kotouč spojky, který není vždy dimenzován na namáhání odstředivou silou při tak vysokých otáčkách, otáčí-li se volně. Je-li však sevřen přítlačným kotoučem, nestane se mu nic.

Nejčastěji se vyřazuje na neutrál. Stejně jako předchozí, i tito řidiči opotřebí brzdy svého vozidla zbytečně mnoho, neboť se zbavují výhody brzdění motorem a navíc ničí převodovku. Aniž bychom zabíhali do detailů, stačí říci, že ložiska i nejlépe konstruovaných převodovek jsou vypočítána podle normálních otáček, resp. pracovních podmínek. Jestliže spojkový hřídel stojí nebo se točí jen nepatrnou rychlostí v poměru k otáčkám hlavního hřídele převodovky, který je spojen se spojovacím hřídelem a stále se točí, dosahují rychlosti ve vodicím ložisku hlavního hřídele ( v konci spojkového hřídele) neuvěřitelně velkých hodnot, neboť ložisko pracuje za abnormálních podmínek.

Jedete-li z kopce, přivřete nebo zavřete jednoduše plyn. Jestliže není kopec zvláště strmý, nezařazujte nižší převod, aby motor dal větší brzdící účinek. Vyřazováním na neutrál ušetříte palivo, protože se motor bude točit pomaleji, ale opotřebíte více zmíněné ložisko převodovky a brzdy. Je na vás, abyste našli zlatou střední cestu. Je to věc odhadu situace.

 

28.

Jízda v závětří. Má-li vaše vozidlo tvar aerodynamicky pochybný, je jasné, že nákladní vůz před vámi bude účinným závětřím v němž ušetříte palivo. Ale - pravidla silničního provozu nedovolují sledovat jej v těsné blízkosti (pamatujte na bezpečnou vzdálenost, nutnou pro brzdění!), a pak výfukové plyny takového vozu ochudí směs, připravovanou v karburátoru vašeho vozu, nehledě k tomu, že se vám nakonec udělá špatně. To odpadá, má-li nákladní vůz výfuk svisle vzhůru. Přesto však prach a nečistoty zpestřují tento zážitek, který stál již nejednoho motocyklistu život!

 

29.

Netahejte vůz do zatáček násilím. Kdykoli si pneumatiky hlasitě naříkají na špatné zacházení, rozptylují přitom energii a část ji spotřebují na svůj abnormální ohřev a otěr. Je dobře držet se své pravé strany, jen v nutném případě popustit vozidlo na větší poloměr nebo ke středové linii zatáčky, ale lepší je jet pomaleji, aby pneumatiky hlasitě neprotestovaly.

30.

Nakonec cvičte neustále svou vůli vzdorovat řidiči vozidla téhož typu, který na vás chce udělat dojem buď při předjíždění, nebo tím, že vás sleduje v těsném závěsu: který vás podněcuje k tomu, abyste zanechali jízdy ekonomickou rychlostí, na níž si velmi rychle zvyknete. Nechte ho předjet, vždyť přece spěchá! Kdyby si uvědomil, jak draho ho to přijde, přišel by se vás zeptat, jak to děláte, aby pak i on okoušel radostí, jež poskytuje motorové vozidlo za méně peněz!

 

Inž. Jar. Hausman

zdroj: Svět motorů 23,24/1959

Vloženo: 18.12.2013 Autor: Redakce Kategorie: Ze starého tisku
Pískování veteránů  Český Brod

Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s využíváním vašeho souboru cookie.

Rozumím